söndag 28 september 2008

Ny blogg - Tradition och fason...

Jakob E Söderbaum startar en ny blogg - Tradition och fason. Konservatism. Även detta ett intressant perspektiv. Lycka till Jakob.


Idéförklaring

"Tradition & Fason vill ge kvalificerade perspektiv på politisk förnyelse genom å ena sidan erfarenhet och levande historia. Å andra sidan den enskildes personliga ansvar i en värld av val och lockelser som man inte alltid kan förstå de långsiktiga konsekvenserna av på egen hand. Vi är av den bestämda uppfattningen att utveckling behövs, och att utveckling förutsätter kontinuitet för att inte leda i fördärvet. Reformer bort från det “gamla” har inget värde i sig, tvärtom har det som visat sig långsiktigt hållbart ett egenvärde. Reformer bör därför i princip knyta an till de långa linjerna i historien."

Inga kommentarer: