måndag 20 oktober 2008

Gunnar Hökmark inside...

Det har talats en del här på våra bloggar om olika politikers insatser kring beslutet om Telekompaketet i Bryssel. Många har med ledning av den röstningslista som publicerats dragit slutsatser om vem som röstade på vad och varför. Nu är det väl inte så enkelt som att man alltid kan dra vilka slutsatser som helst av statistik och siffror.

Jag tog och frågade Gunnar Hökmark varför han röstade nej eftersom det är något som han kritiserats för. Hade någon aning om att det låg en hund begraven här, det visade det sig också göra. Så här skriver han till mig och jag tycker att det är intressant läsning (texten finns också på hans blogg):

"Som väl är talar de moderata gärningarna sitt tydliga språk. Som en av de få inblandade i telekompaketet har jag hanterat det i utskott och som ansvarig för min politiska grupp i parlamentet. Christofer Fjellner var den parlamentariker som vid sidan om utskottsprocessen drev denna fråga. Med all respekt är det svårt att se några andra som gjorde mer."

"Resultatet blev att i det telekompaket som parlamentet röstade om i plenum var EPP-ED gruppen samlad kring att säga nej till franska förslag om att i en av rapporterna öppna upp för gradual response. Den var också enig om att stödja Bono-ändringsförslaget. Och den hade dessförinnan i en kompromiss drivit igenom ett tydligt uttalande om en tydlig uppdelning av den rättsutövande rollen och operatörers uppgift. "

"Detta kan för den bäste framstå som oöverskådligt men det kan också uttryckas som att det i de förslag som parlamentet röstade om inte behövdes några ändringsförslag om att stryka förslag som kunde tolkas som krav på gradual response eller motsvarande. Det fanns inga ändringsförslag om strykning därför att det inte fanns något att stryka ur det perspektiv vi nu talar om. "

"Det var till och med så att det franska ändringsförslag som var lanserat drogs tillbaka eftersom det saknade stöd efter den diskussion som CF och jag ägnat oss åt kvällen innan och som jag sammanfattade i den linje som sedan vann hela vår grupps stöd. Av uppenbara skäl spelar det roll hur parlamentets största grupp röstar i frågor som dessa medan det är mindre avgörande hur den kommunistiska gruppen agerar."

"Av naturliga skäl sker nu denna debatt i rådet. Den har startat med en mycket stark fransk reaktion mot det beslut som parlamentet tog i den fråga vi nu diskuterar, vilket i all enkelhet kan tolkas som att Sarkozy utifrån sin uppfattning noterar att vi som inte tycker som honom i denna fråga vann. I frågan om vem man ska luta sig mot får var och en ha sitt svar. Men en möjlighet är att man ska luta sig mot dem som uppnår resultat och som kan balansera både upphovsrätt och frihet på Internet."

(intressant)

Andra bloggar: Oscar Swartz, emma, HAX, Farmor Gun

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

8 kommentarer:

Anonym sa...

Jajaja, Gunnar skrev varken på Fjellners ändringsförslag till Bonorapporten i våras eller Fjellners två ändringsförslag till telekompaketet (133 och 166). Flera MEP:ar i EPP som jag pratat med var villiga att skriva under om Hökmark skrev på. Självklart, eftersom han är VP. Så att Fjellner inte fick ihop sina 40 underskrifter har kanske sin naturliga förklaring. Han hade inte ens stöd från Hökmark.

Det fanns till och med EPP MEP:ar som skrev på men som begärde att få sitt namn struket om inte Gunnar skrev på.

Att Gunnar fortfarande tror att "EPP-ED gruppen [var] samlad kring att säga nej till franska förslag" borde han ta upp med MEP Hieronimy (också EPP) som nyligen sagt att "samarbetsförslaget" (Am112/Article33(2a)) har som syfte att ge lagstöd för den franska varianten av renfors.

Om man ställer det på sin spets säger Am112/Article33(2a) att PTS shall promote cooperation mellan Bahnhof and Antipiratbyrån. Och det står inte någonstans (annat än i 166:an) att detta samarbete inte får sluta i en renforslösning.

Det är ungefär samma princip som i 137:an, som mysitiskt nog hade Gunnars namn ända fram till att det än mer mystiskt drogs tillbaka.

Man ska inte ljuga. Det är en dålig strategi.

Mary X Jensen sa...

Jag tror att man ska undvika att säga att någon ljuger Erik. Saker och ting kan uppfattas på olika sätt och vara sanna för var och en.

Det vore väl inte naturligt för Gunanr att rösta mot ett förslag som han varit med och tagit fram i utskottet. Att Fjellner sedan röstade med sitt eget förslag som övertagits av (v) blev naturligt av den anledningen att det var hans förslag, eller hur?

Anonym sa...

Okej, tumregeln jag lärt mig är att man ska undvika att säga att nån är korkad. Men vi kanske har olika tummar.

EPP-ED gruppen var inte samlad. Partiet gick mer och mer sönder ju närmare omröstningen i Plenum kom. MEP Toubon (EPP-ED) var rasande blodröd under omröstningen enligt mina källor (jag var själv utanför salen). På Fjellners seminarium 27 september var han bara skogstokig och skrek "Pedofil!".

Och det är just ett ytterligare exempel på sönderfall i partiet när Hökmark och Hieronimy fortfarande inte är överens om syftet med ändringsförslag 112. För att inte tala om det ruttna spelet kring 137:an?

Självklart är det en fjäder i hatten för mig att Gunnar har börjat kalla mig kommunist på sin blog (det sa Gates om Linux också). Och mer än så, han är faktiskt en av anledningarna till att jag gick med i vänsterpartiet. Det är ett litet parti med begränsat inflytande, men hittills har jag iallafall alltid vetat var jag har haft dom.

Anonym sa...

Flåt, 27 augusti var det (seminariet).

Mary X Jensen sa...

Eric - välkommen till politiken, det där är bara käbbel och ingår i den politiska retoriken. Inget att bry sig om.

Har du inte läst vad en del vänsterpolitiker skriver om exempelvis mig och andra moderater. De kallar mig faschist till exempel. Sånt får man stå över. Man vet själv.

Detta är ett livligt ämne på alla sätt. Det är kalrt att det blir liv i luckan.

Köp choklad till mig nu och hör av dig när du kommer till Sverige.

Mary X Jensen sa...

Jag tog bort en kommentar nu. JAg vill inte generaliser och kalal viss afolkgrupper för det ena och det andra. Alla har sina bevekelsegrunder och det är självklart inte så att man ska acceptera allt. Men här hetsas inte.

Själv försöker jag låta bli. Om man nu bortser från politiskt käbbel med opinionen, men det går inte heller där att bunta ihop alla personer till en. Jag gilalr många även om jag int ealltid delar deras åsikter.

Anonym sa...

Ursäkta min bristande förmåga att läsa mellan raderna, men nu har jag läst Hökmarks text fyra gånger och jag anar inte ens en tillstymmelse till förklaring till varför han röstat internetfientligt. Vad är det jag missar?

Jonas

Anonym sa...

Jag ser heller inget svar på varför Hökmark röstade nej. Känns hårt att ha internetfientliga svenska politiker på plats i Bryssel. Får hoppas vi får bort dem i nästa val.