torsdag 2 oktober 2008

När information fungerar...

Isobel skriver på sin blogg att hon ändrat åsikt vad gäller FRA-lagen. Det är när lärandet funkar som det ska. Man förflyttar sig själv in i nya tankespår och tar till sig ett nytt sätt att tänka. Ackommodation enligt Piaget. För en pedagog är detta underbart och man fylls av glädje när någon tar till sig ny kunskap och använder den till att tänka vidare. Vi kan ju hoppas att det är fler som ackommoderar nu, riksdag och regering till exempel. För det har varit mycket kunskap om FRA-lagen som har spridits över nätet de senaste månaderna. Det är bara att säga varsågod - använd den gärna. En som pluggar, det är bra fortsätt med det.

"Piagets (1929,1951) utvecklingspsykologiska modell med de fyra begreppen Assmiliation, Ackommodation, Adaption samt Jämnvikt – equilibrium som beskriver den inre processen hos barnen känns lika aktuell när det gäller vuxna. Även Vygotskys (Bråten, 1998) tankar om ZPD (zone of proximate development) där han menar att i samtal och samverkan med en äldre person, som kan vara en vuxen närstående eller lärare, så utgår den lärande från sin praktiska erfarenhet medan läraren fyller ut med det teoretiska tänkandet."

Läs Isobels blogginlägg här. Läs också i kommentarerna och det som Mark Klamberg skrivit för han håller inte helt med Isobel. Sen funderar ni vidare - vem har rätt eller finns det någon annan vinkel också?

Utbildning pågår på många andra ställen också, hos Emma, hos Farmor Gun, hos Oscar, här handlar det förvisso om Telecompaketet, men allt landar dock i frågan om den personliga integriteten. Mer utbildning här hos Johan W och Christian och Jens O, Scaber Nestor ställer frågor - det är också ett sätt att lära. Amanda Brihed förmedlar även hon tankar liksom Daniel.

2 kommentarer:

Olof Bjarnason sa...

"För mycket kunskap om FRA-lagen har spridits över nätet de senaste månaderna."

Hehe. Kan tolkas på två sätt :)

Mary sa...

Haha, tack Olof. Jag ändrade till texten.