lördag 8 november 2008

Att jobba i två tempon...

Förhandlingarna har strandat för s-v-mp enligt (SvD). Lagts på is och bromsats upp.

Rent av så handlar det om att v och Lars Ohly ska låta socialdemokraterna ingå i ett regeringsalternativ, han har stllt upp en tidsfrist. Så får i alla fall Gudmundsson i hop det hela. Socialdemokraterna har problem med vänsterpartiets syn på mänskliga rättigheter och demokrati. Detta utöver att vänstern måste ställa sig bakom de finanspolitiska ramverken som Mona Sahlin och miljöpartiets språkrör hänvisar till. Ja det gäller väl att hitta luckorna nu som ger vid handen att vänsterpartiet inte kan ingå i miljöpartiets och Mona Sahlins eventuella regeringsbildning framöver. Jag skriver eventuellt nu för opinionssiffrorna har dalt rejält på sistone för opinionen.


Det är väl bara att konstatera att det inte alltid är lätt att komma överens i alla frågor. Det är därför jag tycker att det är mycket bra att regeringen inte tvingas in i en kompromiss om könsneutrala äktenskap nu utan att det kan bli fritt för var och en att rösta utifrån sin inre övertygelse. Då blir det majoriteten som avgör och det är det enda rätta i just den här frågan.


Min egen synpunkt är att detta är en semantisk fråga. Den kanske skulle se annorlunda ut om man frigjorde begreppet äktenskap och använde något annat istället. Juridiken är viktig för alla som vill leva tillsammans, sen kan symbolerna för hur man slår fast sin livssituation se olika ut. Kyrkans traditioner är viktiga inte minst för kyrkan, man bör ha respekt för det också. Argumenten kring hur en familj ser ut är dock väl mytfulla om man vill att det ska gälla alla. För alla är inte lika. Men vi får väl se hur skrivningarna ser ut framöver - det verkar vara lite öppet.
Moderater tycker också olika.

Inga kommentarer: