söndag 9 november 2008

FRA-lagen - detta sorgebarn

Uppdatering: Kan det vara så här? Då blir jag lite rädd faktiskt. Vissa talar om att börja kryptera mailen. Förmodligen så gör bovarna det redan nu. Dumma är de inte på det sättet.

(SvD2) (SvD)

FRA-chefen Åkesson gör uttalanden till Ekot och menar att signalspaning kan pågå och så ber man om tillstånd senare. Det är säkert mest praktiskt och jag skulle tycka att det var OK om det handlade om specifik signalspaning och underrättelsetjänst, men absolut inte när det nu handlar om att tråla efter alla invånares elektroniska kommunikation för att se om man hittar nå´t på vägen. Förvisso finns det vissa sökbegrepp som gör att viss kommunikation kommer mer i fokus än annan men lik förbaskat ska ändå allt passera genom filtret. Hur man än vänder sig så blir det så. FRA har som bekant en egen Personuppgiftslag som tillåter betydligt mer än vanliga PUL.

"11 § Personuppgifter får inte behandlas enbart på grund av vad som är känt om personens ras eller etniska ursprung, politiska åsikter, religiösa eller filosofiska övertygelse, medlemskap i fackförening, hälsa eller sexualliv.

Om uppgifter om en person behandlas på annan grund får de kompletteras med sådana uppgifter som avses i första stycket när det är absolut nödvändigt för syftet med behandlingen. Uppgifter som beskriver en persons utseende skall alltid utformas på ett objektivt sätt med respekt för människovärdet.

Vid sökning får personuppgifter som avslöjar ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, medlemskap i fackförening eller som rör hälsa eller sexualliv användas som sökbegrepp endast om det är absolut nödvändigt för syftet med behandlingen." (Kopierat från bloggen Opponent.se)

När Åkesson nu talar om att FRA ska spana hursomhelst och söka tillstånd i efterhand så blir man orolig. Än så länge vet vi inte ett dugg om de 15 nya punktplåster som ska till lagen, de kommer å sin sida inte att komma förrän lagen trätt i kraft den 1 januari nästa år. Om ett par månader alltså, det är snart det. Vad är en domstolsliknande nämnd för något? Det vet vi inte heller ännu. En domstol kan väl bara vara en domstol, eller? Snömos är vad det är. Hur kommer insynen i den här domstolsliknande nämnden att vara? Ett litet utskott på hemliga underrättelsetjänstens träd? Domstolsbeslut ska väl var offentliga. Vad händer om FRA inte får tillstånd i efterhand? Vad händer om det spanas på felaktiga grunder? Får den påspanade veta att spaning pågått och att spanaren gjorde fel? Skadestånd? Kommer spanaren att ställas inför rätta och straffas? Eller handlar det bara om en retroaktiv tillståndsgivarmyndighet?

På något sätt känns det utmattande att tjata om FRA-lagen och det är möjligt att det är vad politikerna hoppas på också. Det är svårt att veta faktiskt. Men om de tror att det ska falla i glömska så är det nog att underskatta publiken. Om inte annat så får vi hjälp av FRA-chefen Åkesson att tycka än mer illa om det här. Från Ekot:

"När det gäller utbytet av information som FRA ägnar sig åt krävs det enligt Ingvar Åkesson, inget tillstånd. Det kan vara prövat i det land FRA samarbetar med säger Åkesson. Men det är förbjudet för FRA att vända sig till annat land för att den vägen få fram uppgifter som är otillåtna här i Sverige.
– Nej, man kan inte kringgå systemet genom att vända sig till något annat lands underrättelseorganisation för att få reda på sådant som man själv inte får inhämta..."
(SR, Ekot)

Johan Westerholm bekymrar sig för den glidning mot taktisk och operativ signalspaning han märker i Åkessons uttalande. Mark Klamberg menar att vi är tillbaka på ruta ett nu. Ingenting har egentligen hänt sedan den olycksaliga dagen 18 juni då lagen under tumult blev klubbad. Trist, verkligen trist är vad det är. Antikristen menar att Åkesson vill bolla bort kontrollen. Kan det verkligen vara godtyckligt det här undrar Mikael P och i efterhand.

Monica Ringborg och jag är båda beteendevetare och reflekterar ganska mycket kring vad en lag som FRA-lagen med massavlyssning kommer att göra med oss som människor, vad händer med ett samhälle där invånarna känner sig avlyssnade. Vad betyder det här för vårt beteende, vår tillit, vårt sätt att kommunicera. Så fort datorn krånglar kommer man inte längre att undra om det är Telia som är problemet utan FRA kommer först. Kommer man i fortsättningen att våga vara kritisk, berätta hemligheter, för vem vet hur det kommer att tolkas i andra änden. Rätten till ett privatliv finns nedskrivet i FNs deklaration om mänskliga rättigheter, det rätten kommer inte att gälla framöver. Otäckt.

Läs Monicas inlägg här, det är mycket tänkvärt.

En annan sak jag funderat kring är om inte FRA-avlyssningen kommer att passivisera spaningen efter de riktiga farorna. Man sitter där och väntar på att något ska hända och plötsligt blir det röd lampa. Då är det kanske för sent?

Bloggar gör också Elsymaskinen. Farmor Gun skriver om som hon tycker vårt märkliga lagstiftande. Emma kommenterar bland annat Åkessons uttalande. Steve Lando, You are no different to me, Svensson

FRA-lagen är en smutsprick, verkligen... Vem är det som lurar vem? Nu får det vara nog menar vissa.

(intressant)

Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,

6 kommentarer:

Unknown sa...

Ja, det här är tjuvochrackarspel, naturligtvis, varför spilla så många ord? I bakgrunden finns starka krafter som vill ha just en underrättelsetjänst med vidsträcktast möjliga mandat, och i ärlighetens namn har detta fog för sig, jag menar, sett från ett avgränsat säkerhets- och underrrättelseperspektiv. Om vi nte erkänner detta är saken förlorad, för man ska komma ihåg hur maktlös bloggsfären i själva verket är: det rör sig om ett fåtal flitiga aktörer, medan folkklig opposition mot FRA-lagen är försumbart.

Man måste välja annan angreppspunkt för att komma någon vart. Det här är ett demokratiproblem, och framför allt har vi ett hot i oreglerad relation till EU; också det ett skumrask, som jag har betydligt mindre förståelse för.

Med risk för att bli lite tjatig:

Riv upp FRA-lagen!

Anonym sa...

Kommer man att.. Det är inte något som ligger i framtiden längre, själv har jag avslutat alla mina e-post konton. Allt bloggbesökande körs genom proxy och ovanpå det TOR-nätverket. Det enda icke-anonyma surfande jag gör är bankärenden och annat helt okontroversiellt. Jag är dessutom inte ensam, har flera i bekantskapskrets som gkort detsamma. Jag har dessutom märkt en rätt stor skillnad på TOR-nätverket de senaste månaderna, vilket jag hänför till att allt fler kör exit-noder på TOR-nätverket.

Det du spekulerar om, ligger inte i framtiden, det sker nu.

- Benny.

Anonym sa...

Är det jag som har tappat bort en "pusselbit". Jag hade fattat det som att FRA INTE skulle få tillgång till trafiken utan domstolsbeslut. Hur kan man börja spana innan beslutet om man inte har tillgång till trafiken? Hur kan man byteshandla med trafik som man inte har? Eller är det helt självklart att även detta bara var dimridåer och man kommer ha tillgång till alla trafik om man vill....!?

Anonym sa...

Svenskbladet rapporterar om FRA-lagen

http://www.svenskbladet.se/politik/index.php?alias=fra_lagen_i_ny_forbattrad_version.html

Anonym sa...

@ConnyT:

En mycket träffande observation!

Denna observation förtjänar verkligen att delges andra i bloggosfären och till mina närmaste grannar i huset där jag bor. Även skolkamrater kan vara intresserade av lite tillämpad logik!

Mark Klamberg sa...

Conny,
Jag har skrivit om detta tidigare på min blogg, men frågan är likväl motiverad då regeringen försökt att dölja vad förslaget innebär.

Domstolen kommer att lämna tillstånd, men domstolens ledamöter kommer inte att stå nere i datahallarna eller programmera vilken information som ska inhämtas. Det blir FRAs tjänstemän som gör det. Med andra ord, domstolen kommer juridiskt att förfoga över samverksanspunkterna, men de kommer fysiskt att kontrolleras av FRA. Därmed kommer de kunan hämta ut information utan tillstånd från domstolen. Ett alternativ vore att skapa ytterligare en myndighet under domstolen som enbart ansvarade för samverkanspunkterna, ett slags "dubbel-FRA". Jag ser ingen större vinster med det då detta dubbel-FRA förmodligen kommer att sitta i samma lokaler som FRA och bestå av tidigare FRA-anställda.