onsdag 5 november 2008

Könsneutrala äktenskap... äntligen.

Nu har regeringen kommit fram till en lösning på problemet med denna kontroversiella fråga, en lösning som jag tror är lycklig för alla och en tydlig inriktning på att man även i regeringen kan få tycka lite olika. Jag citerar Per Schlingmann här:

Frågan om könsneutrala äktenskap är viktig och berör många. Det är naturligt att det finns olika uppfattningar i en fråga som så tydligt berör grundläggande värderingar och det är viktigt att ha respekt för dessa. Från moderat håll har vi sedan vår partistämma förra året var tydliga på att tiden är därför mogen för en könsneutral äktenskapslagstiftning. En sådan skulle innebära lika rättigheter och skyldigheter för alla, oavsett om man väljer att dela sitt liv med någon av samma eller motsatt kön. Samma utveckling har på senare år skett i många av Europas länder.

Alla människor är lika mycket värda och ska vara lika inför lagen. För oss moderater har det varit viktigt att börja gå från ord till handling i frågan. Alliansregeringen har haft ärendet på sitt bord i drygt i två år och vi kan redan presentera en färdplan framåt. Socialdemokraterna hade hela tolv år på sig att i regeringsställning driva de könsneutrala äktenskapen. Av detta blev ingenting. De tog aldrig i frågan utan sköt den hela tiden framför sig.

Därför är det idag glädjande att regeringen idag har löst ut hur frågan ska hanteras. Det innebär att regeringen går fram med en grundproposition till riksdagen kring de övriga frågor som utredningen ”Äktenskap för par med samma kön” haft att hantera. De tre av alliansens partier som är eniga kommer sedan att motionera om könsneutrala äktenskap i anslutning till propositionen. (min fetmarkering) Eftersom det finns ett mycket brett stöd i riksdagen är jag förhoppningsfull om att förslaget bör vinna en tydlig majoritet.

Detta möjliggör för oss att få en lagstiftning om könsneutrala äktenskap på plats redan från första maj 2009 istället för den 1/1 2010 som den motion från oppositionen som nu ligger i riksdagen föreslår. Eftersom reformen är efterlängtad av många är jag nöjd med att den kommer på plats redan då.

Det är viktigt att reformen genomförs på ett ansvarsfullt sätt. Annars riskerar vi få en situation där äktenskapslagstiftningen i Sverige blir i behov av ständig komplettering. Vi får i grundpropositionen med de övriga viktiga administrativa frågor kring vigselrätten utredningen haft att hantera, liksom de rejäla för- och underlagsarbeten som utredningen innehåller men som annars inte hade kunnat biläggas utskottets betänkande.

Det handlar bland annat om att få på plats en bättre ordning för utseende av vigselförrättare och möjligheten att återkalla förordnanden vid t ex misskötsel. Där är lagstiftningen i dag otydligt och utredningen innehåller viktiga förslag vi vill se på plats.

På samma sätt som vi i alliansen visat på respekt gentemot varandra i fråga om att ha olika uppfattningar, men ändå vara konstruktiva och föra en viktig fråga framåt, ska vi nu också agera när vi i moderaterna utifrån vår fastlagda politik följer upp frågans fortsatta hantering.


Med vänlig hälsning
Per Schlingmann 2008-11-05

(DN) (SvD)

(intressant)

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

22 kommentarer:

Lars-Erick Forsgren sa...

Oj så många ord. Men vad säger karln egentligen.

Mary X Jensen sa...

Jag uppfattar att han säger att kd får rösta som de vill... Klokt.

Leif Nixon sa...

"en bättre ordning för utseende av vigselförrättare"? Ja, vem vill ha en ful vigselpräst, var min första tanke.

Lustigt att det här är en fråga där det tydligen går för sig att ha avvikande åsikter, men inte när det gäller personlig integritet.

Anonym sa...

Den kommer inte att gå igenom. För i princip så är det samma förslag som röstades nej emot i februari.
Daniel

Anonym sa...

Jag hade hoppats på och väntat mig att regeringspartierna skulle ta intryck av den stora opinonen mot förslaget om könsneutral äktenskapslag, och inte minst för den kompromisslösning som både kyrkor och ateister har föreslagit.

I stället väljer statsministern att köra över kristdemokraterna, åtminstone indirekt, i den här frågan. Jag blev faktiskt lite chockad över beskedet.

Enligt den korta artikeln i Dagen (http://www.dagen.se/dagen/Article.aspx?ID=159731) uppger han att kristdemokraterna "uttryckligen sagt att man inte önskar reservera sig i en proposition".

Men det förefaller som att Reinfeldt kan ha dragit för långtgående slutsatser av ordet "önskar" i sammanhanget. Att kd inte önskar sig en reservation från de egna är knappast liktydigt med att partiet faktiskt inte reserverar sig.

De övriga tre allianspartierna har visat en uppenbar okänslighet inför en stor minoritet i Sverige och en kompromisslös inställning till både alliansbrodern kristdemokraterna och stora delar av folket. Därför kan man med fog fråga sig om kristdemokraterna i regeringen vill fortsätta samarbetet. Själv anser jag att kd skulle sätta hårt mot hårt när partiet blir så här förnedrat.

Ingressen i den refererade artikeln uppger att "kristdemokraterna vägrar att vika sig i frågan". Det är en ganska tvivelaktig tolkning. Om kd nöjer sig med att reservera sig i en proposition och låter övriga regeringspartier och oppositionen klubba igenom lagen – då har kd faktiskt vikit ner sig.

Vilket existensberättigande har kd nu i regeringen? Efter alla misslyckande med fastighetsskatten, bensinskatten och att minska antalet aborter behöver partiet inte "längre sitta still i båten", för att använda ett väl använt uttryck av KD:s förre partiledare Alf Svensson.

Anonym sa...

(kd) är och förblir en belastning för alliansen som de borde gjort sig av med för länge sedan.

Mary X Jensen sa...

Du anonym (Senaste) jag refererar inte till att kd vägrar att ge sig i frgan, det läste du i SvD eller nåt.

Jag tycker tvärtom att det är bra att man låter riksdagen avgöra nu så att det inte blir en regeringsfråga. Eftersom man med kds ögon inte alls vill ha lagen vad jag förstått och det i andras ögon är viktigt att vi får en sådan lag. Då är det väl väldigt br aatt man kan rösta utifrån sin egen övertygelse. Sen hur det hela ska ordnas praktiskt får väl bli nästa fråga. Personligen så anser jag att kyrkan kan avstå från sin myndighetsutövning i den här frågan för att på så sätt få behålla sina ideal och traditioner vad beträffar ceremonin. En del är för och en del är emot samkönade äktenskap. Det viktigaste är ändå respekten för att det finns olika ställningstaganden, därför behöver det hela neutraliseras på något sätt.


Det är bara att konstatera att världen inte på alla sätt längre ser ut som tidigare.

Anonym sa...

Tycker lite synd om Hägglund! Han är fortfarande en knähund till Alf Svensson. Man ser hur olycklig Hägglund ser ut vid dabbatter i riksdagen, när Svensson sitter framför honom med skarp blick!

Leif Nixon sa...

Stor opinion mot förslaget? Det har väl välkomnats i alla läger utom de mer inskränkta kristna?

En liten minoritet kan inte tillåtas blockera frågor hur länge som helst.

Mary X Jensen sa...

Det är nog inte lätt det här. I min kyrkofullmäktigegrupp diskuteras detta livlit, alla har sin fasta uppfattning och den skiljer sig. Det har absolut inte med ålder att göra. Gamla militärer är mer fritänkande än medelålders välutbildade.


Själv gillar jag Hägglund - han har en skön humor, men lätt är det nog inte.

Anonym sa...

Nu väntar vi bara på motionen som förbjuder alla organisationer som inte accepterar homosexuella på lika villkor som alla andra

Anonym sa...

Ett stort nederlag för alliansen - detta är ju vare sig en demokrati- eller rättighetsfråga. Kommer nu homosexuella par kräva att få kalla sig mamma och pappa.
Redan på biologilektionerna förr (ämnet försvann när det blev lite för politiskt inkorrekt att beskriva t ex en naturlig fortplantning) - fick man lära sig att ett en- resp. flerkönade förhållanden var rätt annorlunda. T ex detta med reproduktionen som mänsklighetens viktigaste överlevnadsfråga. Men ack så omodernt.

Mary X Jensen sa...

Homosexualitet betraktas inte som en sjukdom längre, man konstaterar att vi är olika helt enkelt. Och då bör man behandlas lika ur juridisk synvinkel som vilket par som helst oavsett om det gäller man/kvinna eller två som har samma kön.

Därför är det också viktigt att en präst osm int ekan acceptera formen ska kunna säga nej till att viga ett samkönat par liksom det är självklart att det finns präster om vill det. Det är väl just att alla ska in i samma låda som är problematiskt.

För mig är det kärleksfullt att acceptera alla. Det tror jag faktiskt att Gud också tycker om man ska blanda in den saken. Det finsn många sociala konstruktioner som kan kännas lite omoderna idag just för att vi har en anna kunskap om sakernas tillstån. Betänk att jorden betraktades som platt tidigare.

Anonym sa...

Mary, är det bara Hägglunds humor, som gör att du gillar honom, eller ser du några andra goda sidor hos honom.
Personligen skulle jag gärna se honom strida lika hårt för KD:s vallöfte om värdighetsgaranti i vården som han strider för fortsatt diskriminering av homosexuella. Men det kanske bara är ett utslag av hans "sköna humor".

/ karl

Mary X Jensen sa...

Naturligtvis är det inte bara hans humor jag ser. Han verkar vara en sympatisk karl i största allmänhet. Hur han driver kds politiska frågor har jag int efunderat så mycket på. Jag har fullt sjå med mina egna ;-)

Men värdighetsgaranti i vården är en viktig fråga. Jag har själv en pensionär som jag måste stötta i många frågor och allt man ser där är inte muntert precis.

Anonym sa...

Så lyckas så radikalismen skjuta familjen i slutgiltigt i sank genom att i praktiken avskaffa dess fundament. En våt dröm sedan länge för vänstern som aldrig kunnat tåla att människor finner mer trygghet i just familjem än i staten. Inte hade jag trott att det skulle vara en "borgerlig" regering som skulle avskaffa faniljen, men Reinfeldt förnekar sig inte.

Korkat är det också eftersom KD är stendöda om de inte lämnar regeringen nu. Direkt.

Mary X Jensen sa...

Men Jan måste man se det som att familjen skjuts i sank. Så ser inte jag på det hela. Inte alls. Däremot kan familjer se lite olika ut idag.

Jag kan inte se det som om familjen lyckas så jäkla bra med tanke på alla skilsmässor heller för den delen. Massor av ungar har ju både två och flera morsor och farsor av olika modeller på grund av att äktenskap och relationer inte håller. Ungarna borde göra banne mig göra uppror.

Anonym sa...

Ett barn kan endast ha exakt en mamma och exakt en pappa, ty så fungerar biologin. Detta är därmed basen för familjen. Att påstå något annat är bara nonsens. Vilka vuxna människor sedan väljer att leva sina liv med är deras sak, men biologin är som den är. Äktenskapet är till för släktets fortbestånd och då handlar det om man och kvinna inget annat. Men tro mig snart kommer det sista unset av familj att fölrsvinna eftersom jag bara väöntar på att faderslkapspresumptionen tas bort.

Normupplösningstaktik nummer två är att lyfta fram misslyckanden och göra till norm. Ja, människor misslyckas i sina äktenskap och skiljer sig. Är detta bra? Nej det är det inte och därför bör samhällsnormen stå upp mot detta! Jag fördömer inte skiljsmässopar för den skull. Alla misslyckas ju med en massa saker. Så är det att vara människa, men moralen bör försvara idealet och inte misslyckandet.

Mary, du förfäras över att "den moraliska genen" verkar saknas hos ungdomar. Men det är bara normupplösningen du ser. Ta bort alla normer och du har Hovsjö. Vill du ha hela samhället så?

Mary X Jensen sa...

Jag tror att vi har olika ingångsvinklar på detta problem Jan.

Leif Nixon sa...

populsisten [sic]: Och de heterosexuella som gifter sig utan att vilja (eller kunna!) få barn? Jag antar att det också är fördömligt.

Äktenskap handlar primärt om att två människor vill leva tillsammans. Barn är ett valfritt tillval.

Nu är det ju hursomhelst möjligt även för homosexuella par att skaffa barn, och jag är övertygad om att de varken är bättre eller sämre än andra föräldrar.

Anonym sa...

Leif Nixon: Du ser hur förskräckligt det hela är, det gör mig så upprörd att jag hamnar i affekt och inte ens kan stava till mitt eget alias.

"Äktenskapets ändamål är enskildas väl och samhällets bestånd" heter det i den borgerliga vigselcermonin. Samhällets bestånd, det är barnaallstrandet.

Leif Nixon sa...

Populisten: Tja, homosexuella par kan ju också skaffa barn, som sagt. Insemination eller adoption, samma metoder som många heterosexuella par måste ta till. Jag kan inte se att det spelar någon roll.