onsdag 11 februari 2009

Varför finns det så många dåliga chefer...

Visst kan man säga och göra dumma saker även när man är chef.

Det som förvånar är dock att det finns så många chefer som saknar omdöme i sina relationer till personalen. Man kunde tänka sig att det beror på brist på utbildning, men det visar sig ofta att högutbildade personer är lika kassa som chefer de också .

Chefs- och ledarskap handlar i hög grad om att hantera människor så att man i gemenskap kan få en organisation att fungera enligt uppsatta mål. Men i mångt och mycket när det kommer till verkligheten så handlar det om att försvara sina positioner. Det är minst sagt förvånande att så många människoinkompetenta personer tillsätts som chefer.

Chefsmognadstest borde vara obligatoriskt.

(SvD)

2 kommentarer:

Mia Fernlund sa...

Kan det möjligen vara så att chefer inte tillsätts utifrån sina ledaregenskaper utan utifrån de ekonomiska resultat de har presterat?

Och kanske är det så för att det är för få humanister och för stor andel ekonomer, jurister och ingenjörer i företagens styrelser och ledningsgrupper?

Mary sa...

Man kan ju vara både ekonomisk och mänsklig.