onsdag 22 april 2009

Är detta på riktigt - brev från antipiratbyrån...

Jag har hittat det nedanstående text i ett mail och undrar om det är på riktigt? Hur kan Anitpiratbyrån veta - får de sitta och avlyssna nätet?

Brevet som flyter runt på olika forum just nu:

"Vi skriver till er i egenskap av ombud för ett stort antal svenska
rättighetsinnehavare till filmer. Stockholms tingsrätt dömde den 17
april 2009 personerna bakom fildelningstjänsten The Pirate Bay för
medhjälp till brott mot upphovsrättslagen. Påföljden bestämdes till
ett års fängelse för var och en av de tilltalade, vilka också ska
betala över 30 miljoner kronor i skadestånd till rättighetsinnehavare.

Den brottsliga gärningen bestod bl.a. i att de tilltalade genom
verksamheten med The Pirate Bay främjat att andra personer via
överföringar på Internet av filer innehållande vissa upphovsrättsligt
skyddade verk gjort dessa tillgängliga för allmänheten samt att dessa
främjat att andra framställt exemplar av verken. Vi har uppmärksammat
att ni, genom verksamheten med swedvdr.org, på motsvarande sätt medverkar till intrång i upphovsrätten till ett flertal verk vars rättigheter tillkommer våra
huvudmän. Ni anmodas härmed att omedelbart vidta nödvändiga åtgärder
för att förhindra de pågående intrången. Ni uppmanas därför att: - Radera
alla .torrent-filer från swedvdr.org som hänvisar till upphovsrättsskyddade verk, - vidta åtgärder för att förhindra framtida uppladdningar till swedvdr.org av .torrent-filer som hänvisar till verken, samt - vidta åtgärder för att förhindra möjligheten att ladda upp eller ned verken eller delar av dessa genom swedvdr.org's tracker.

Om inte er medverkan till intrången har upphört senast den 29:e April
2009, har vi våra huvudmäns uppdrag att vidta rättsliga åtgärder mot
er.

Med vänliga hälsningar Anders Nilsson Svenska Antipiratbyrån S:t
Eriksgatan 117A Box 23021 104 35 Stockholm Tel: 08-545 475 50 (växel)
Telefontid 13.00 - 15.00 Fax: 08-34 38 10
http://www.antipiratbyran.se


Man kan inte låta bli att förundras vilket engagemang den här frågan väcker från alla håll. Nu har det startats en fond för dem som behöver hjälp med rättsprocesser och liknande i Ipred-lagens följe. Bra intitiativ tycker PrOjo. Hollywood i sin tur vill stämma Telia! Ja, sa ju det de lär int evila på lagrarna alls. TPB var bara uppvärmning.

Visste politikerna verkligen vad de ställde till med, jag undrar det.


(SvD) (Realtid)

4 kommentarer:

Anonym sa...

Nej,

Olika varanter av påhittade brev har cirkulerat i ett par dagar nu. Tips om du är orolig är alltid att reflektera en extra gång över språket. Eller varför inte helt enkelt ringa upp.

Mary X Jensen sa...

Jag är inte orolig. skulle jag få ett sådant brev skulle det vara fel. Här finns ingen anledning till oro. Vi är inte inne på illegal fildelning här ;-)

Däremot så ställer jag ju bara frågan om det är på riktigt eller ej. Jag är inte förvånad över språket på något sätt. Tack för svaret.

Anonym sa...

Som sagt var, nej, det är bara folk som tycker de är roliga. I många fall troligen ett skämt med nära polare som sen spridit sig. Säga vad man vill om AP (inklusive svordomar) men de jobbar inte såhär.

Det är bra om kända bloggare jobbar med upplysning om just detta också, att det cirkulerar bluff-mejl och man inte behöver oroa sig.

Anonym sa...

Det är inget så kallat "bluff mejl". Nästan alla svenska privata trackers har redan upphört sin torrent aktivitet och detta skulle dem definitivt inte göra utan att verifiera avsändaren.