fredag 2 oktober 2009

Moderaterna satsar på diskussioner kring nätets framtid...

Moderaternas partistyrelse vill nu ha en rapport om framtiden med internet. Referensgruppen leds av riksdagsledamoten Henrik von Sydow. Jag själv, riksdagsledamoten Karl Sigfrid , Vaxholms kommunalråd Per Mosseby är några av deltagarna i den gruppen. Det ska bli väldigt spännande att se vad det hela leder till. Uppdraget går ut på att resonera kring följande:

"Den nya tekniken har medfört en rad nya och viktiga frågeställningar. Det handlar till exempel om människors frihet på nätet. Respekten för den enskildes privatliv och integritet är ett grundläggande värde i vår demokrati. Vanligt folk ska inte behöva känna sig övervakade när de mailar eller använder tjänster på nätet.

Samtidigt är det viktigt att internet aldrig blir en plats helt utan lagar och regler. Samhället måste förhindra att nätet används för brottsliga syften. Hur agerar vi när friheten på nätet missbrukas till förföljelse, mobbing och trakasserier?

Internet ställer även frågor om hur en modern upphovsrätt ska se ut för att både ta tillvara den nya teknikens möjligheter och se till att till exempel låtskrivare eller programmerare får betalt för sitt arbete.

Utgångspunkten bör självfallet vara att samma regler bör gälla på nätet som utanför.
Detta är några av en rad viktiga frågor som rör hur nätet påverkar Sverige. Gruppens uppgift är att ta ett tydligt framåtsyftande perspektiv och resonera kring frågorna."


Som bekant så är internetfrågorna en av de frågor som driver mig. Jag är främst ute efter meningen i den information som far fram och tillbaka med blixtens hastighet över internet. Hur det förändrar vårt mänskliga varande. Människa-maskin-aspekter. De beteendevetenskapliga perspektiven. Hur vi kommunicerar, lär och umgås över internet. Det är en enda stor kunskapskälla. Visst är det också viktigt att man kan använda internet som infrastruktur för bankärenden, myndighetskommuniaktion mm mm. Men det är mer instrumentellt och får inte helt ta över. Internet är väldigt mycket inspirationsdrivande. Vi måste ta vara på det.

För den som i likhet med mig studerat ämnet pedagogik/utbildningsvetenskap är begreppen ackommodation och assimilation bekanta. Det handlar om kunskapsutveckling. Jag satsar stenhårt på att det är ackomodation som kommer att ske genom den här gruppens arbete. Det är viktigt. Mitt bidrag blir att försöka bidra med min kunskap som verksam inom internetområdet sedan lång tid tillbaka. Andra har andra kunskaper. Vi bygger förhoppningsvis tillsammans upp en större kunskapsmassa än vi tidigare hade om internet som fenomen. Och det på många plan. Alltså det bör handla om att gruppen tar till sig av all den kunskap man nu får och därigenom förändrar tankestrukturer både i den yttre och den inre formen för att ackommodation ska uppnås. Resultatet blir att man kan se världen och inte minst internet på ett annorlunda och förhoppningsvis i ett vidare perspektiv.

Assimilation är ett mer begränsat fenomen, det innebär att man bygger ut ny kunskap med den man redan har så att den blir större, men den förändrar inte grunden. Att äta är alltid att äta oavsett vad man stoppar i munnen. Det är när man vidgar begreppet ätande till att betyda även något annat som exempelvis hälsa och livsviktigt som det handlar om ackommodation. Att förstå i ett vidare perspektiv helt enkelt, att förflytta sin grund att våga tänka i nya banor och lämna de gamla givna svaren. Låt oss hoppas att vi når fram mot detta nu i den omfattande arbete som görs. Om svaren redan är givna blir det hela meningslöst. Eller hur?

Det ser dock hoppfullt ut. Som en del i framtagandet av underlag för rapportskrivningen kommer frukostmöten med väl kända och aktuella personer att hållas. För de flesta väl kände Nicklas Lundblad höll en föredragning i hur vi skulle kunna reformera samhället med hjälp av nätet. Han talade bland annat om anonymitetens betydelse för yttrandefrihet och demokrati. Det är inte rimligt att det ska spåras vilka dokument man sökt och läst exempelvis, han talade också om den risk som finns med att finnas med i för många register och att tolkningen av innehållet lätt kan bli fel. Det är inte heller säkert att databassökningar (jag har själv beskrivit detta fenomen med hjälp av Bruce Schneier) ger något säkert resultat. Ett annat problem i det sammanhaget är att de flesta inte ens vet att de finns med i ett register överhuvudtaget. Varför inte ett årsbesked till alla invånare så att man vet vad som finns registrerat och kan få en chans att ändra till tokigheter var en idé som Nicklas framförde. Vi kan reformera med hjälp av nätet.här är länken för den som inte kan se YT-klippet


(intressant)

Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,

3 kommentarer:

Bo sa...

Ser bra ut, men är inte värt ett iota.

Vi vet sedan tidigare att moderaterna är för massavlyssning, och har sett utspel i den här riktningen tidigare. Spel för gallerierna helt enkelt.

Mary sa...

Det är värt en chans eller hur?

Bo sa...

Som sagt, det ser bra ut....

Det kommer inte att leda till något av värde dock.

Nu läser jag att regeringen med moderaterna i spetsen inte bara är för massavlyssning, utan även ger fingret åt offentlighetsprincipen. Det går inte att lita på den sortens människor.

De får gärna visa, med resultat och inte bara ord, att jag har fel.