måndag 21 december 2009

Synd att det alltid kallas populism när man tar nya steg...

Moderaterna har på senare tid öppnat dörren för internetfrågor. Det tycker jag är bra eftersom det är en av de viktigaste frågorna för mitt engagemang i poliitken. Under en hetsig tid under förra året stod jag på barrikaderna mot mitt parti i just dessa frågor. Det handlade då främst om personlig integritet och FRA-lagen och Ipred, men också om internet som kultur och kunskapsbärare. Det har inte alltid varit lätt och många har ifrågasatt mig och min politiska hemvist på grund av detta. Men jag har stått stark i motvinden. Ty politik är ett sammelsurium av olika frågeställningar, och de flesta av dem som moderaterna står för är lika med mina egna. Så valet är inte så svårt.

Nu har partiet börjat äntligen öppna dörren, tagit i internetfrågorna, samlat kunskap och börjat formulera sig i saken. Jag är glad för det men lite besviken på omgivningen över att det genast kallas populism. Ofta av de som själva drivit frågorna starkast. För mig är politik att engagera sig för en förbättrad värld och internetfrågorna har en central plats. Vilket väl ingen som följt den här bloggen känner någon tvekan inför kan man tro.

Att Piratpartiet vars frågor jag i stort sett hållt med om nu börjar kasta skit på moderaterna för att de öppnar upp internetfrågorna gör mig besviken. Jag trodde eller ska vi säga hoppades att det var frågorna det gällde och inte detaljerna. Att förlöjliga den som inte tidigare har förstått exempelvis CC är fånigt, det handlar inte om det. Det som moderaterna nu gör är att man i alla fall försöker förstå hur det fungerar och ger efter för det. Inget är hugget i sten. Moderaternas spel förringas på grund av att man antas fortsätta vilja behålla gamla modeller och det med hjälp av tjänster som Voddler och Spotify. Farmor Gun menar att det är tydligt för den som kan se bakom det hela att det är så det ligger till, att det handlar om att gynna etablissemanget och att det bara är en mindre del som tillkommer artister och kreatörer.

Med all respekt för Guns analyser säger dock jag att jag tänker ännu längre bort - och det i banor att de gamla modellerna kommer att försvinna på grund av att artister och kreatörer tar andra vägar. Snart finns de inte kvar till industrins förfogande helt enkelt. De se andra möjligheter. En KTH-studie visar att det går bättre än någonsin för musiker tack vare fildelning. På Jamendo finns 27.000 album för nedladdning. Det händer saker utanför underhållningsindustrins räckvidd. Marknaden kommer att sköta det här.

Så jag skulle önska att Rick och Anna och Sagor från Livbåten istället för att tala om vad som är fel kunde vara med och bygga ut tankarna så att vi får ett så bra internet som möjligt. Annars fastnar vi och står och stampar på. Det är onödigt. Konstruktiva tankar kommer från Nicklas Lundblad som också tar itu med skillanden mellan Creative Common License och avsägelse av upphovsrätt.

Det finns all anledning att glädja sig åt att moderaterna tar internetfrågor på allvar och öppnar för en diskussion kring dem. Det handlar om förslag och viljeinriktningar som kan må bra av att fyllas på och förstärkas i stället för att förkastas bara för att de inte kommer från det parti man själv företräder. Så har i alla fall jag tänkt när jag hållit med piratpartister om vissa internetfrågor. Det har varit själva frågan som varit viktig inte vem som talar om den. Det gäller att driva fram frågan på ett konstruktivt sätt. IMHO.

(intressant)(DN).

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

7 kommentarer:

Rickard sa...

Hej, Jag tycker din inställning är extremt konstig. Om det nu är så som du säger att intresset för en reformering av upphovsrätten och försvaret för integritet och frihet på nätet är genuint inom den grupp hos M som jobbat med detta, och man går ut i en debattartikel och förklarar sig, så förväntar man sig väl debatt och kritik, eller? Jag får intrycket att moderata bloggare betraktar DN debatt som regeringens enkelriktade kanal för att tala om för folket vad som gäller, och sedan skall alla applådera och jubla över vilka fantastiska kläder kejsaren valt denna dag.
Utspelet visar ju ingen viljeinriktning, bara en massa svammel följt av 3 förslag som ligger bekvämt långt ifrån hela huvudfrågan, och dessutom inte riskerar irritera lobbyn det minsta. Ett seriöst sätt att angripa ett område man är ny på är ju att försöka formulera en övergripande målbild innan man justerar detaljer i periferin.

I den takt m jobbar just nu kommer vi förmodligen att få både IPRED 2, ett överimplementerat ACTA, massavlyssning för SÄPO, bloggregistreringskrav, förbud mot krypteringsteknik, förbud mot anonyma uppkopplingar m.m. innan man har samlat kraft att sätta stopp inom partiet. Tycker inte du också att det är för sent då? I vilket av dessa steg tänker du sätta stopp själv?
Det är tydligt att vi i frågan inte har samma mål. Jag har som mål att på allvar lösa frågorna kring fri information utan statlig avlyssning, för mig är det sekundärt vilket parti (med vissa undantag så klart) som genomför det. För dig är målet att moderaterna behåller sin maktposition (så tyckte jag också, till för 2 år sedan), och det skulle vara bra om de också började tycka mer som du i dessa frågor, men det är sekundärt. Jag har respekt för din prioritering, men för oss som är frustrerade till bristningsgränsen över hur politiken hanterar internet så är den moderate kejsaren naken. Fortfarande.

Christoffer Willenfort sa...

Jag skrev om detta på min blog och jag vill upprepa min kritik här.

Problemet är inte att M har börjat förändra sig. problemet är att det som skrevs var snömos. Det ger inget nytt. och deras resonemang är rent felaktigt. (De lyckas på mindre än 4 rader först säga att upphovsrätt inte är ägande och sen använda ett "upphovsrätt är ägande argument som bas för sitt stälningstagande )

Shillingman förväntar jag mig inte mycket av men Sydow brukar vara bättre påläst.
då de gär ett så dåligt jobb så förtjänar de kritik.

embryo sa...

Det enda Moderaternas utspel ger är - ännu en - bekräftelse på hur viktigt det är att vi behåller - och stärker - den upphovsrätt som skyddar våra verk och vårt jobb.

Ity allt de vill frammana, finns ju redan. Upphovsrätten ger oss frihet att göra vad vi vill med våra verk.

Vill man inte tjäna pengar på dem, går det bra. Vill man tjäna pengar på dem, äger man rätt att försöka.

Sedan är det beklämmande att det alltid är upphovsmännen - minoriteten och samtidigt basen för allt detta skapta som pirater och politiker och konsumenter dividerar om - som ska stryka på foten.

Vi behöver stödtrupper och skydd.

När en rakryggad politiker ställer sig upp och försvarar konstnärers rätt till sitt jobb och konstens rätt till sin frihet (från samma politiker och från marknaden), då kommer jag att ... jag vet inte ... sjunga en stump.

En julstump.

Juristen sa...

Kritiken mot Moderaternas svammel är välgrundat. På politikersätt ger de ifrån sig svammel utan några konkreta besked och hoppas att med detta mildra kritiken från det medvetna väljarna.

Detta är dock ett allvarligt misstag. De väljare Moderaterna har anledning att stryka medhårs är samma väljare som fick in PP i Europaparlamentet. Dessa väljare är i regel välinformerade och sväljer därför inte svammel. Att Moderaterna trodde något annat visar bara att de föraktar väljarna!!

Jag var själv övertygad Moderat fram till det senaste riksdagsvalet. Men den innevarande mandatperioden har ändrat på detta. Moderaterna har inte längre någon trovärdighet i integritetsfrågan efter FRA, IPRED, ACTA m.m, m.m. Opinionssiffrorna visar också att det är fler än jag som har dragit samma slutsats. Moderaternas förakt inför väljarkåren kommer uppenbart att straffa sig!

Tor sa...

Min reaktion är försiktigt positiv och det just för att förändringarna inte var populistiska. Jag menar, hur många väljare lockas av ändrade regler för rättighetsklarering eller ambitioner när det gäller herrelösa verk? Det är nog ganska få. Just därför framstår moderaternas utspel som uppriktigt. Men naturligtvis är det bara ett första steg.

Jag skulle gärna se att man tog en diskussion om huruvida upphovsrätten ska ses som en nyttomaximerare eller individuell rättighet.

Nicklas Lundblad sa...

Det är anmärkningsvärt att tre förslag som alla går att genomföra inom ramen för WIPO, EG-direktiven och den svenska riksdagens mandat så entydigt avfärdas.

Om detta är förslag som ingen är mot vore det väl utmärkt om de infördes. Och notera att då skulle Sverige bli det första landet i EU där ett seriöst försök att reformera upphovsrätten inleddes. Inget annat land tittar ens på reformer som dessa. Att tacka nej till att Sverige blir det första landet i världen som börjar ett reformprojekt på upphovsrättens område känns...räddhågset.

Till sakfrågorna kan anföras att en reform för herrelösa verk skulle vara välkommen, inte minst för att EU inlett det arbete, och Sverige skulle kunna leda det. Avsägelse är ett sätt att hoppa fram i tiden till 70 år efter upphovsmannens död och omedelbart öppna ett verk i den intellektuella allmänningen (den som tror att en licens gör samma sak bör betänka att det inte går att licensiera material i public domain. Det är i verklig mening öppet och fritt. Hur någon med ens den minsta kunskap om upphovsrätten kan förväxla fritt material och licensierat material är ett exempel på hur svårt det är att diskutera upphovsrättsreformer.

Rättighetsklareringen är en förutsättning för en inre marknad för upphovsrätten. Inte heller detta är en liten reform, och den kan inledas i Sverige i steg och takt med det EU-arbete som sker.

Är det någon som är mot? Eller handlar det mer om att man vill se mer? I så fall: vad är det man vill se, och hur avser kritikerna genomföra det inom WIPO och EG-rättens ramar? Visst: vi kan förändra dessa ramar, men hur ser då planen för det ut?

"Inte så här, men så här"-kritik och "Inte bara såhär, utan också såhär"-kritik hade jag nog förstått. Men "Nej, inte alls"-kritik måste vara baserad på tanken att inga reformer är bättre än småreformer, om vi inte kan få stora reformer. Det är en ståndpunkt som man intar främst av retoriska skäl. En räddhågsen ståndpunkt som marginaliserar den egna positionen, kan jag tycka.

Men visst är det intressant.

Anonym sa...

Tja, kanske beror det på att utspelet på ytan är skrivet för att verka som att det går i rätt riktning medan Rick m fl pirater visade att hela förslaget tvärtom i helhet går ut på att förbättra skivbolagens villkor. Ser inte ut som ett missförstånd, det är alldeles för helgjutet.

Vore otroligt intressant att veta hur mycket av de hemliga bidragen moderaterna får som ör just från skivbolag, Hollywood-anknutna mm... follow the money!

I teorin har du såklart rätt, men då måste först komma ett ärligt öfrsök oavsett hur fel det må vara. Detta var inte ärligt, det var bara mera lur från bedragarna.