måndag 18 januari 2010

Pensioner och jobbskatteavdrag...äpplen och päron

Pensioner och jobbskatteavdrag har varit på tapeten och visst kan man förstå att pensionärer kan tycka att det är orättvist så som det framställs. Det är så hela tiden att grupper ställs mot grupper. Arbetstagare som får lägre inkomstskatt ställs också mot de som är sjuka och arbetssökande, inte bara mot pensionärer. I den socialdemokratiska retoriken ingår främst att påtala orättvisor för att piska upp stämningen. Det är valrörelse nu och det gäller att vinna väljargrupper. Ibland så missar man en del fakta, det är olyckligt. Läs mina gästbloggare Britt Tryding och Carl Erik Hedlunds inlägg nedan, båda är pensionärer idag. De påtalar en del luckor som finns i argumentationen kring pensionerna. Man kan inte alltid jämföra äpplen och päron även om det ligger nära till hands.


G Ä S T B L O G G E N


Beskattas pensionärer orättvist?


Många av oss pensionärer har uttryckt stor besvikelse över att man inte får jobbskatteavdrag på sin pension. Protesterna från SPF och PRO är högljuda och olika massmedia har hängt med och blåst under missnöjet utan att ens försöka beskriva hur verkligheten ser ut. Den nuvarande beskattningen av pensionerna är faktiskt lägre än vad den var under förra regeringen. Dessutom höjdes pensionen så sent som förra året. I år blir det däremot en sänkning och det beror på den internationella finanskrisen. 2009 växte inkomstindex med hela 6,1 procent, men för 2010 blir siffran bara 1,4%, och det påverkar pensionerna. Under goda år växer pensionerna med inkomstindex minus den s.k tillväxtnormen som är 1,6 procentenheter. Orsaken till att vi har inkomstnormen är att alla får mer pengar än vad de egentligen skulle ha när pensionen räknas ut första gången. Man får alltså ett förskott på Sveriges framtida tillväxt vilket naturligtvis måste justeras.

Krångligt?

Ja, vårt pensionssystem är mycket invecklat, men utformningen av det har skett över partigränserna och det är Riksdagen som beslutat.

För 2010 slår också den s.k.bromsen i pensionssystemet till och det beror på att tillgångarna i pensionssystemet är lägre än skulderna, d.v.s. summan av alla utfästelser. Tillgångarna utgörs av aktier och obligationer och jämfört med 2008 har de sjunkit ordentligt. Regelverket tillåter inte att vi skall blunda för verkligheten. Skall Sverige ha sunda finanser, så att även morgondagens pensionärer skall kunna få jämförbara pensioner måste anpassning till verkligheten ske. Alliansregeringen har försökt skydda de som har den lägsta pensionen och gjort viss höjning samt en skattesänkning som riktar sig till denna grupp.

Vad vill man då med sina protester mot jobbskatteavdraget?

Man har hävdat att pensionen ska beskattas lika som en löneinkomst dvs. samma skatt på lika bruttoinkomst. Ett av skälen som nämns i den av PRO beställda utredningen är att pensionen bör betraktas som uppskjuten arbetsinkomst. Detta är helt felaktigt. Pensionen är en statsfinansierad ersättning till personer som uppnått pensionsåldern även om man inte haft någon förvärvsinkomst. Allt enligt det pensionssystem som med stor majoritet fattats av Sveriges Riksdag.

Den i särklass viktigaste faktorn för pensionerna är att vi får en uthållig tillväxt och sunda statsfinanser. Här spelar jobbskatteavdraget en viktig roll. Eftersom våra pensioner idag och i morgon är beroende av att fler arbetar mer är det viktigt att de yrkesverksamma får en morot i form av ett jobbskatteavdrag. Genom att det blir lönsammare att arbeta kommer fler att söka sig till arbetsmarknaden. Många som idag sitter fast i bidragsfällan måste ut i förvärvslivet för att vi skall klara vår framtida välfärd. Under flera år har många tyckt att det inte lönar sig att arbeta och blivit kvar i bidragsfällan. Detta måste vi ändra på!

I samma utredning ondgör man sig också över att löntagarna har en bättre inkomstutveckling än vad man anser att pensionärer har. Men detta har ju inget med att göra att jobbskatteavdragen införts.. Ingenstans redovisar man hur man kan påstå att skillnaden mellan en löntagares nettoinkomst och en pensionärs ”till största delen” beror på jobbskatteavdraget. Det är naturligtvis omöjligt att göra en sådan ”bevisning”, så då nöjer man sig med ett ogrundat påstående.

Skatt och skatt...

Ett stort stycke i utredningen ägnas åt att med hänvisning till 2008 års Långtidsutredning påpeka att Sverige tar ut för lite skatt för att finansiera välfärden samtidigt som man kräver att pensionärer skall få samma jobbskatteavdrag som löntagaren Det rimmar illa!

Långtidsutredningens perspektiv är fram till år 2030 och ingen kan idag säga vad som kommer att ske med finansieringen av välfärden baserat på 2009/2010 års budget. Om vi får ett arbetande Sverige tack vare bl.a. jobbskatteavdragen och en förtagarevänlig politik kan vi återerövra vår plats som en av ledande nationerna när det gäller bruttnationalprodukt per invånare och då skapas möjligheter till både högre löner OCH högre pensioner!

Jobbskatteavdraget är inte orättvist gentemot pensionärer utan tvärtemot alldeles nödvändigt för uthållig ekonomisk utveckling. Och därmed också ett kraftigt skydd för pensionerna!.

Britt Tryding     Carl Erik Hedlund
Styrelseledamöter i Moderata Seniorer Stockholms stad.

''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''


(intressant)

Sanna Rayman ställer idag frågan om vi verkligen kan tro att socialdemokraterna plötsligt skulle börja gynna pensionärerna. Hon tycker att (s) bluffar och att regeringen borde vara mer på hugget i denna fråga. Bloggen Röda Berget anser att Svenskan tar täten i den negativa kampanjen mot de rödgröna. Alltid rött alltid rätt är inne på samma linje. Jag blir mer och mer förvånad över att många (s):are är så känsliga och känner sig trampade på tårna så fort de blir kritiserade. Är det någon slags tycksyndomossstrategi som pågår? Åt andra hållet tycks det nämligen vara helt fritt fram att säga i princip vad som helst.

Uppdatering: Fakta ovan blev bestämt lite för mycket för vissa s-bloggare men jag länkar väl till dem då ;-). Vad vill de själva på s-sidan undrar Arkelsten , man undrar lite faktiskt. Centerpartiets Annie Johansson funderar ungefär likadant och Kent menar att det är same procedure som i förra valet.


Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

8 kommentarer:

Kerstin sa...

Under 12 år i opposition så föreslog Moderaterna årligen skattesänkningar för pensionärer. Men när man väl kom till makten så kom piskan fram mot pensionärerna i stället.

Leif Ekstedt sa...

Äntligen är det två Moderater som börjar röra på sig. Under hela mandatperioden har jag jag lobbat för detta. Förklara och rätta till och argumentera. Dessutom skall man påpeka de fel som ger sig tilkänna. Ett felbeslut skall alltid revideras.
Som Moderat och tillhörig SPF och PRO ställer jag samma krav på dem.
SPF är som jag upplever det politiskt obundna. PRO och SPF på lokalplanet (alltså församlings/bynivå är helt politikfritt.
Vill man vara en aning elak kan man väl säga att ett politiskt pensionärsparti skulle innebära, att vi pensionärer finner oss i att bli exkluderade i den "riktiga politiska leken" Därför håller jag mig som Moderat till pensionärsföreningarna.

Torbjörn Bergman (M) sa...

med 23000 betalar man två - 2 - sorters skatt före lön. Löneskatt 7227 kronor till staten och kommunalskatt 6 823 kr, minus ett jobbavdrag på 1 541 kr. Totalt 12 508 kronor, (41 procent i arbetarskatt), på en total lönekostnad om 30 227 kr.

LO:s chefsekonom, säger på frågan om vad som händer när man sänker löneskatten (kallas även arbetsgivaravgift), att: "Det är nog få områden som är så väl utforskade. Det finns väldigt beprövade beräkningar som entydigt visar att lönerna då ökar." (Expressen 10/5 2006). Löneskatten belastar således arbetarens lön, inte arbetsgivarens vinst. Det är en av nyckelpunkterna i Dan Anderssons tjänstebeskattningsutredning. När sossarna införde den kallade de missvisande löneskatten "lagstadgad arbetsgivaravgift" för arbetare och "egenavgift" för egenföretagare. OECD och Finansdepartementet har benämningen löneskatt, vilket är en bättre benämning. Vår högsta juridiska instans har med stöd av grundlagen fastställt att löneskatten är en skatt. (Rå 1996 Ref 5). Pålagan betalas inte av pensionärer. På samma totala pensionskostnad betalar en pensionär endast 9049 kronor i kommunalskatt (30 procent i pensionärsskatt). Skillnaden är 3459 kronor. (11 procentenheter i straffskatt på arbete). Det är okej att pensionärer har låg skatt, men det är sorgligt att pensionerna i sig är så låga. Det är en följd av att sossarna införde ett icke-fonderat pensionssystem, ATP, där de omgående brände upp de "avgifter" arbetarna betalade in, så de ej fick växa. Redan då räknade min farfar, med samma partibeteckning, ut hur många miljoner kronor sossarnas lurendrejeri nu kostar varje arbetare i utebliven pension.

Räkna själv på din skatt och se att pensionärers är lägre än löntagares på www.skattefakta.com

Anonym sa...

När ska pensionärer börja inse att dagens pension INTE är innestående lön. Detta har inte gått fram, utan tydligen går inte signalen ända fram hos alla.

embryo sa...

PRO tycker annorlunda.

7 januari 8 år: "Pensionerna sänks i år och nedgången fortsätter de kommande åren. Först år 2013 höjs de igen, enligt en prognos.
– Det är en helt ohållbar situation, säger PRO:s ordförande Curt Persson.

I år minskar inkomst- och tilläggspensionerna med 3 procent. 2011 blir minskningen 2,8 procent och 2012 blir den 1,5 procent, enligt en prognos från den nya Pensionsmyndigheten."

Källa TT/Allehanda

http://allehanda.se/start/inrikes/1.1702617

Bengt Svensson sa...

Faktum är att pension inte passar in i den moderata arbetslinjen alls. 1991 avskaffades "förtidspension" och ersattes med "sjukersättning".
Varför skall någon försörjas med skattefinansierade bidrag om det finns arbetsförmåga kvar?
Om en cancersjuk förväntas kunna klara av att vända papper eller hålla upp en McDonalds-dörr så borde en pigg 90-åring kunna det med.

Tor sa...

Intressant inlägg (tack!) och bra kommentarer.

Jag håller för övrigt med Torbjörn Bergman om att löneskatt är ett tydligare begrepp än arbetsgivareavgift. Konstigt att inte alliansen kämpar hårdare för att ta över det begreppet.

johnny sa...

Johnny Andersson sa..
Det som är fel är jobbskatteavdraget. Vem kommer att dra nytta av detta om man blickar framåt? Jo, arbetsgivarna. De kommer att få lägre lönekostnader. Anledningen är att vi lever i en dynamisk ekonomi och jobbskatteavdragets effekt för löntagaren kommer att försvinna inom ett eller ett par år. En arbetsgivare betalar aldrig mer än han måste för att få arbetet utfört. Löneförhandlingarna kommer bli mindre tuffa. Löneökningarna kommer alltså att inte bli så höga. Vår regerings tal om att löntagarna får tusenlappar mer i fickan med jobbskatteavdraget är alltså ett fult försök att lura svenska löntagare. De får inte behålla mer av sin lön. Istället blir resultatet att företagarna får lägre lönekostnader, skatten på pension kommer att bli högre än för lönearbete och statens skatteinkomster kommer att bli lägre.