söndag 28 mars 2010

Det här med rättssäkerhet...

Gunnar Strömmer från Centrum för rättvisa skriver idag om rättssäkerhet på SvD. Allt vilar på den men det finns svårigheter för enskilda att komma vidare med bångstyriga tjänstemän som hänvisar till regelverk som man kanske inte helt ut förstår. De vidhåller och man känner sig maktlös och liten. Det ska man inte behöva göra. De finns till för att hjälpa oss.

Jag vill uppmärksamma er på att det i Förvaltningslagen finns en användbar paragraf, skriv upp den och ta med när ni fastnar i tjänstemannaträsket.

Myndigheternas serviceskyldighet


4 § Varje myndighet skall lämna upplysningar, vägledning, råd och annan sådan hjälp till enskilda i frågor som rör myndighetens verksamhetsområde. Hjälpen skall lämnas i den utsträckning som är lämplig med hänsyn till frågans art, den enskildes behov av hjälp och myndighetens verksamhet.


Frågor från enskilda skall besvaras så snart som möjligt.


Om någon enskild av misstag vänder sig till fel myndighet, bör myndigheten hjälpa honom till rätta.

https://lagen.nu/1986:223Läs även andra bloggares åsikter om ,

1 kommentar:

Thomas Tvivlaren sa...

Bra tips och väl värt att påminna om Mary!

Manuell trackback:
Den animerade justitieministern