tisdag 9 mars 2010

Politik och internet och sociala medier...

Internet har och kommer att förändra den politiska spelplanen den saken står redan klar. De traditionella hierarkierna och de gamla maktstrukturerna bryts ned. Sakta men säkert. Alla gillar det inte för det ställer krav och man tappar kontrollen. Vi ser idag försök från de olika partierna att använda sig av internet. Än så länge så handlar det mest om att förmedla det man tidigare gjorde men på annat sätt. Den interaktiva möjligheten tas inte så väl tillvara. När det ibland görs försök så missar man mycket genom att tro att man måste göra på visst sätt. Vara strategisk och säga rätt saker vid rätt tillfälle. Annars kan det bli väldigt fel - tror man. På internet är det ofta det spontana som styr,alla människor fixar inte det.

Men grejen är den att internet skiljer sig från tryckta alster på så sätt att man kan gå in och tydliggöra vad man menade direkt. Det går inte att trycka nya broschyrer för varje missförstånd som behöver rättas till. Med hjälp av sociala medier kan man direkt gå i diskussion om olika frågor. Det är en helt underbar möjlighet att dels försöka få sagt det man ville men också att själv lära sig något nytt. Det finns alltid många vinklar på en fråga. Det är inte fel att ändra sin uppfattning om man får klart för sig att den egna är begränsad. Så kan det verkligen vara.

Det är självklart att denna öppenhet och transperens ställer allt på ände för den som är van att ha tolkningsföreträdet, vilket i sig är lika med makt över informationsflödet. Förmodligen finns det dem som sliter sitt hår nu och funderar över hur de ska hantera exempelvis mig som genom idogt arbete, öppenhet, eget tänkande och analyserande har tagit plats på internet som moderat. Vem har tillåtit mig at ta denna plats är en fråga många ställer? Det stämmer att jag inte har någon formell position i partiorgansiationen utöver mina förtroendeuppdrag i kommunen. Många tycker att jag borde hålla tyst av den anledningen har jag förstått. Men sorry, det tänker jag inte göra.

Som politiker tycker jag att det ska bli intressant att se vart mitt internetengagemang leder till i det kommande valet. Kommer det att hjälpa eller stjälpa mig? Det är inte självklart att utmana de gamla hierarkierna som finns även på lokal nivå. Man blir aldrig profet i sitt eget land särskilt inte när man bryter ny mark. Så är det och det känner jag också av. Tyvärr. Många känner sig utmanade och det blir ofta på ett personlig plan. Det finns brister i vårt sätt att se på helheter och detaljer. Men till syvende och sist tror jag på den övergripande fördelen med att visa att politiker är främst människor och en del av partiarbetet. Det är enda sättet vi kan komma bort från det instrumentella tilltalet som i sig för många stöter bort intresset för politiken.


Politik 2.0
Brit Stakston är just nu i full färd med att för Beijbom Books producera en bok kring hur internet och sociala medier kommer att förändra det politiska förhållningssättet. Det är väldigt spännande tycker då jag som är både mediamänniska och politiker. Jag har förmånen att få vara med i boken Politik 2.0. Min egen politiska hållning är just öppenheten och att även våga utmana mina egna ställningstaganden. Jag tror att det är bra att man även som politiker tillåter sig själv att visa sina svagheter och försöka komma till rätta med dem genom att ta hjälp av andra. Den hjälpen kan man få genom att delta i sociala medier. Det är oerhört utmanande och kanske smärtsamt med all öppenhet ibland. Men man får försöka skilja på vad som är privat och vad som är personligt. Min devis är att vara personlig men också att behålla min integritet och stå för både vad jag gör och vad jag tycker. Hela livet är ett enda stort lärande och det är också det underbara med det hela.

Boken Politik 2.0 har en egen hemsida där boken kommer att leva vidare efter att den är tryckt. Dialogen och interaktionen kommer att fortsätta. Jag sätter helt klart en favoritstjärna för den länken.

Brit Stakston har för övrigt skrivit en intressant serie artiklar om Sociala medier och politik som är väl värd att läsas.

(intressant)

Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,

Andra som skrivit om projektet Politik 2.0 är Nikke Lindqvist

Inga kommentarer: