tisdag 9 mars 2010

Kvotering är fel...

Att kvotering leder till att ALLA kvinnor i styrelser blir betraktade som inkvoterade har jag tidigare skirvit om. Det blir som att sätta in en extra stol i styrelserummet bara. Nu har Marianne Nivert med flera i Aftonbladet tagit ton och det är glädjande från mitt sätt att se.

Kvinnor ska inte vara gisslan i en styrelse bara för att jämlikhetssiffror ska justeras, de ska sitta där för att de har kompetens och kan tillföra arbetet något. Kvinnor och män är olika varandra men inte mer olika än vad männen sinsemellan kan vara. Det gäller att hitta kvinnor som är intresserde och det gäller att släppa fram dem. Det är inte alltid männen som sätter käppar i hjulen. Vi är inte särskilt justa mot varandra heller. Tyvärr. Själv umgås jag gärna i manliga kretsar och har därför blivit påtalad att vara en sådan som osynliggör andra kvinnor och söker egen bekräftelse genom att jobba tillsammans med just män. Det om något förklarar saken. Det blir begränsande i sig att bara fundera i dessa banor. Kan försäkra att det inte är bekräftelse som söks när vi i bolagsstyrelsen gemensamt diskuterar var reningsverket ska vara placerat för bästa nytta.

Det finns en uppdelning mellan män och kvinnor, en social konstruktion. Det bästa är att försöka bryta den och kanske rent av bortse ifrån den också. Själv betraktar jag även män som människor nämligen. Det är som människor vi måste mötas i styrelserummen. Människor med olika erfarenheter. Inte som män och kvinnor.

Det finns en bit att vandra här. Kvotering bara förstärker skillnaderna.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,

2 kommentarer:

Anonym sa...

Hej
Varför tror du att uppdelningen mellan män och kvinnor är en social konstruktion.
Varför tror du att pojkar i första hand gillar att leka med pojkar och flickor vise versa. Vad är liksom "syftet" med detta beteende.
Vad går det ut på?

Tror du att det finns en omvänd situation eller en neutral situation.

Det tror inte jag eftersom livet primalt är en enda stor partnervalsarena. Att organisera tillvaron i poler skapar rationalitet och synlighet för det primära, nämligen att skaffa avkomma med den optimala partnern.

Vad teknik / samhällsutvecklingen däremot skapar är en pågående process / migration av sexuella statusarenor.

Men ensak är säker: Aldrig mötas de två.
Helt enkelt för att detta är en omöjlighet för tvåkönade varelser.
Utvecklingen går snarare i den motsatta riktningen eftersom arter med stor hjärna måste vara extra försiktiga och nogräknade i partnervalet.

Läs gärna Malte Anderssons "Sexual Selektion".

http://press.princeton.edu/titles/5522.html

Ideologiska drömmar har människan alltid haft. Även religiösa läror i mängd.

OBS! Flera stora studier visar att uppdelningen mellan könen snarare ökar med ökat välstånd.

I Norge kallar de detta för "Likestillingsparadoxen"

Bolagsstyrelser är en övertydlig "sexuell påfåglingsarena". Det är det primära syftet. Det andra sk upplevda syftet är i grunden en överbyggnad. En mänsklig representation.

Mary sa...

Anders intressant. Du problematiserar på en annan längd än jag gjorde. Min var nog lite ytligare.

Men jag menar att det är kompetens vi ska ha i bolagsstyrelser. Det kan både män och kvinnor ha.