fredag 9 april 2010

Färre jobb med Miljöpartiets politik...

Expressen sätter rubriken - Moderaternas hemliga plan: krossa Maria. Det är en väldigt intressant rubrik mot bakgrund av det vi nyligen skrivit om drev mot personer i politiken. Det är mer spännande att skriva och hetsa mot personer. Vad är det med oss människor?

Att fördjupa sig i konsekvenserna av de politiska frågorna som drivs av MP är dock högst väsentligt i den kommande valrörelsen. Per Schlingmann presenterar idag en undersökning som gjorts kring MPs politik, den bör naturligtvis studeras som alla andras.  Jag tänker ofta på vad Fredrik Reinfeldt och moderaterna brukar säga. Det är inte bilen vi vill åt det är utsläppen. Tycker det är sunt. Vi behöver bilen för att klara vardagslivet. Det är väl mest de som bor i stan med tre minuter till tunnelbanan som tycker annat.

Moderaterna har ett omfattande eget miljöprogram, dags att plocka fram det ur gömmorna. Låt mig presentera Sofia Arkelsten - hon brinner för miljöfrågor...Schlingmann skriver i sitt nyhetsbrev följande:
Färre jobb med Miljöpartiets politik

Miljöpartiet har presenterat sitt eget valmanifest och det skärper en redan tydlig politisk konflikt mellan regeringsalternativen i synen på hur Sverige ska utvecklas. Det gäller inte minst hur vi ser på ansvar för statsfinanserna och hur jobben ska bli fler. Det är viktigt för oss moderater att syna konsekvenserna av Miljöpartiets politik eftersom många är nyfikna på detta parti som hittills undgått sakpolitisk granskning, inte minst av sin ekonomiska politik.


Vi ska ställa vår ansvarsfulla agenda mot deras oansvariga politik. Vår ambition att utveckla Sverige till ett föregångsland ska ställas mot konsekvenserna av deras politik. Alternativet till vår idé om full sysselsättning är ett Sverige där färre arbetar mindre tid. Färre i arbete skapar i sin tur sämre förutsättningar för klimatarbete och investeringar i viktiga välfärdsverksamheter.


Miljöpartiet har tidigare gett besked om höjda skatter för låg- och normalinkomsttagare samt höjda arbetsgivaravgifter för unga under 26 år. Valmanifestet presenterar inga nya svar på hur jobben ska bli fler. Tvärtom är det en lång löfteskatalog där vare sig kostnader eller tillräcklig finansiering anges. Stora skattehöjningar på bilresor, återinfört friår och snabbavvecklad kärnkraft, skulle försämra förutsättningarna för Sveriges ekonomiska återhämtning.


Vi har låtit opinionsinstitutet Sifo undersöka hur de svenska väljarna ser på några av deras förslag där vi har tydliga alternativ. Totalt nio frågor ringar in några av partiets mest centrala idéer och det är intressant att deras politik så tydligt saknar folkligt stöd.


Det handlar om snabbavvecklad kärnkraft, avskaffade betyg i grundskolan, höjt bensinpris med två kronor litern genom olika skattehöjningar, avskaffat livstidsstraff för mord, höjda arbetsgivaravgifter för unga under 26 år, avskaffat militärt försvar på sikt, återinförd fastighetsskatt, samt minskning av den generella arbetstiden till sex timmar per dag. Vi har också ställt frågan hur väljarna ställer sig till höjda inkomstskatter för låg- och medelinkomsttagare eftersom de säger nej till fjärde steget i jobbskatteavdraget.


Resultatet visar att det finns en mycket stor skepsis i breda folklager mot Miljöpartiets politik och istället ett stort stöd för våra uppfattningar. Det är viktigt att vi nu tydliggör för väljarna vilken politik Miljöpartiet står för och vilka konsekvenserna skulle bli för Sverige.


76 procent tycker att det är dåligt att höja inkomstskatterna för låg- och medelinkomsttagare. Inte ens var tredje väljare tycker att det är en bra idé att snabbt avveckla kärnkraften i Sverige. 81 procent motsätter sig ett avskaffande av betygen för elever i grundskolan och 84 procent vill inte ha en skattehöjning på bensin på två kronor. Samtidigt uppskattar 86 procent att det har blivit billigare att anställa unga.


Förslagen om att avskaffa både livstidsstraffet och det militära försvaret samlar endast stöd hos 10 respektive 18 procent av väljarna. 66 procent motsätter sig ett återinförande av fastighetsskatten och 55 procent anser det vara orealistiskt att minska den generella arbetstiden till sex timmar per dag.


Inte i någon av dessa nio frågor håller väljarna med Miljöpartiet. Faktum är att inte ens Miljöpartiets väljare delar partiledningens uppfattning. I sju av nio frågor är det fler av partiets väljare som inte håller med partiledningen än som gör det.


Det finns med andra ord goda möjligheter för oss att också vinna väljare som idag är nyfikna på Miljöpartiet som väljare till Moderaterna i höstens val. Nu hänger det på oss att tydliggöra alternativen.


Per Schlingmann
 
Muf har sammanställt undersökningens resultat.
 
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

6 kommentarer:

Sara Kjernholm sa...

Det vore intressant att veta varifrån han hämtat all information, uppenbarligen inte från valmanifestet eller nuvarande partiprogram åtminstone. T.ex. avskaffa livstidsstraffet för mördare?

Hur blir vi färre i arbete med MPs politik? Knappast med arbetstidsförkortning, friår och längre yrkesliv iallafall? Vilket MP föreslår. Påpekan om att väljarna inte tror vissa av förslagen är realistiska får vi vara tacksamma för, då får vi bli bättre på att förklara.
Han nämner inte alls den sänkta momsen för tjänsteföretag (som dessutom uppmuntrar hållbar konsumtion) och sänkt arbetsgivaravgift för små företag m.m. utan påstår att MP inte har några förslag alls för att skapa fler jobb. Om han anser förslagen vara dåliga borde väl fokus ligga på att förklara hur, istället för på att förslagen inte finns?

embryo sa...

Uppenbart är man skraja för Wetterstrand.

Och inte konstigt; hon äger ut varenda en av politikerna på riksplanet, både i beläsenhet, argumentationsteknik och trovärdighet. Dessutom står MP för en politik som blickar framåt och framåt för alla människor, inte bara de besuttna borgarna.

Allt det är gott.

Till detta behöver vi än mer radikala och omdanande politiker som står på den lilla människans sida.

Rödgrönt kommer därmed i sin helhet skapa en atmosfär i samhället som visar hur kallt och hårt klimatet har blivit nu, i den här tiden av utslagning och där människor klättrar på varandra och hävdar sig själva tills de knappt syns längre.

Johan sa...

Tja... det har blivit närmare 70000 mindre jobb under din regerings tid. Finanskris eller inte finanskris, det skiter de som blivit arbetslösa i. Och när man tänker på att ni vann på ca. 50000 röster så...

Anders Utbult sa...

Är det inte lite väl drillat att publicera partisekreterarens ord rakt av?

Mary X Jensen sa...

Anders - drillad? Jag? Inte många som tycker, haha.

Källa anges så vad är problemet?

Meritbloggen sa...

Finns det någon forskning som visar att vi kan klara våra miljömål till år 2020 utan att minska bilismen?