tisdag 31 augusti 2010

Ökat informationsflöde är enkelt fixat idag…

(jag skriver i Lokaltidningen Kanalen om ökad servicenivå i Österåkers kommun)


Idag är tillgången till kommunens tjänster på många sätt begränsad till kontorstider och ibland också telefontider. Det kan vara frustrerande för den som arbetar utanför kommunen och har långa restider. Man hinner liksom inte hem i tid och kanske rent av måste ta ledigt från jobbet för att nå fram. Med modern teknik kan vi undvika sådana proppar i vardagslivet.

Jag ser en framtid där vi kommunicerar i högre grad online med varandra. En framtid där kommuninnevånarna når sina politiker och tjänstemän på tider som passar. Det finns kommuner där man börjat använda de sociala medierna som twitter, facebook och bloggar i hög utsträckning. Den kommunala hemsidan är bara en strikt informationssida som för all del fyller sin funktion, men den önskvärda dialogen uteblir. Vi behöver få fram en strategi för hur de ska kombineras.

I Sverige är en stor del av befolkningen uppkopplad över internet idag och det är naturligt att få svar på sina frågor i princip i realtid. Det är också möjligt när man använder sig av de interaktiva medierna där många kan vara med och delta i kunskapsförmedlingen. Den tid där kommunikation enbart sker envägs är över. Invånare vill ha snabba besked och att fastna i växeln och få beskedet att det är många som ringer just nu eller få veta att telefontiden är över är inte längre acceptabel service. Vi behöver ändra på detta stelbenta och auktoritära sätt att kommunicera. Det ska gå att få snabba besked om det mesta. Vi behöver öppna upp för en aktiv och flödande kommunikation mellan kommuninvånare, tjänstemän och politiker.

Jag vill att Österåker ska vara en modern interaktiv kommun, där teknik används effektivt både i förvaltningarna och i kommunikationen utåt. Låt informationen flöda. Förvisso kommer det att ställa krav på både kommunens tjänstemän och dess politiker, det blir att tänka om i yrkesrollerna. Det är dock inte omöjligt, det har hänt förr. Många frågor är av naturen att fler än en person, den som har telefontid, kan besvara dem. Informationsflödet kan öka och det med ganska enkla medel.

Låt oss ha en diskussion om kommunikationsfrågorna i kommunen. På min blogg MinaModerataKarameller som nu är alliansens mest inflytelserika politiska blogg pågår diskussioner hela tiden, dygnet runt. Det är ett modernt sätt att få igång en kommunikation. Många har åsikter men hur ska politiker få veta vad de tycker om ingen gör sig hörd? Demokrati är viktigt och för att upprätthålla den behöver vi använda de metoder som finns.
Mary X Jensen (M)
Kandidat till Riksdag och Kommun

2 kommentarer:

Patrik Mörée sa...

Gött att höra ens egen uppfattning från andra. Själv tror jag mycket på diskussionsforumformatet (surprise surprise). Lite smart implementerat skulle nog nåt sånt kunna bli riktigt bra i kommunal tjänst.

Mary X Jensen sa...

Javisst skulle det vara en bra grej med forum. Då kunde invånarna få chans att hjälpa varandra. Det krävs dock en moderator för annars hamnar hela gnällgänget där och tar bort lusten från andra att delta. De flesta kommuner har en hemsida men det är bara envägskommunikation.