torsdag 9 september 2010

Ge människor verktyg hävda sin integritet ...

Personlig integritet på internet är en stor fråga och de flesta av er vet vad jag anser om saken vid det här laget. Jag tycker dock att det finns anledning att bredda funderingarna. Det pågår mycket för databasälskarna som ser möjlighet att kontrollera oss alla på härsen och tvärsen, det är olyckligt. Men vi ska inte heller glömma bort att det finns en annan sida också av saken. Vi lägger själva ut mängder med personlig information om oss och räknar kanske inte med att vi kan fara illa där också. Det krävs ett större famntag kring detta och jag tycker att det Henrik von Sydow skriver nedan är en bit på väg. Det är inte bara mot statens inblandning vi ska skyddas. Men att förenkla möjligheterna att få skadestånd av staten samt dra ner på antalet statliga register samt öka vårt personliga inflytande vad som finns i dem är även det en viktig aspekt.


G Ä S T B L O G G E N


Ge människor verktyg hävda sin integritet


Med det digitala samhällets alla fantastiska möjligheter lyfts också befogade och kritiska frågor om myndigheternas makt, kvalitet och rättssäkerheten i den statliga förvaltningen. Det är viktigt att riskerna för misstag - eller missbruk - vid hanteringen av känslig personinformation verkligen lyfts fram och Moderaterna har – med utgångspunkt i förslag från arbetsgruppen ”Det digitala samhällets möjligheter” - föreslagit tre reformer som ökar människors egenmakt och möjlighet att hävda sin integritet mot staten.

För det första: vi vill göra det lättare att stämma staten vid integritetskränkningar. Om vår rättsordning innehåller verktyg som ger enskilda möjligheter att få upprättelse och ersättning om staten kränker deras integritet så ökar människors rättssäkerhet och vi reser rättsliga spärrar mot kränkningar av människors privatliv. I dag saknas möjligheter att med vår egen grundlag som verktyg driva en rättsprocess om upprättelse och skadestånd om det offentliga kränker vår integritet. Vi vill göra vår grundlag till ett användbart verktyg och effektivt rättsmedel för den enskilda att värna integriteten och förhindra myndigheters misstag och missbruk. Vi behöver mer bill of rights – på svenska!

För det andra vill vi öka människors makt och kontroll över egna personuppgifterna i statliga register. Vi vill öppna för att göra det möjligt för enskilda att i större utsträckning avgöra vilka personuppgifter i statliga register som ska vara tillgängliga för allmänheten. Inspiration till detta kan hämtas från andra fält: Den som inte vill bli uppringd av försäljare kan till exempel anmäla sig till det så kallade Nix-registret och den som inte vill ha direktreklam i brevlådan kan spärra sig hos Statens personadressregister. Om en liknande möjlighet till spärr införs det stärka människors egenmakt över sitt privatliv för den som inte vill att personliga uppgifter sprids, till exempel massutlämnanden om människors privatekonomi. Detta ökar människor egenmakt och möjlighet hävda sin integritet.

För det tredje: vi vill se en revision av statliga register och databaser. Vi vet att digitaliseringen ökar riskerna för missbruk och läckage från statliga register och databaser. Vi är i dag i genomsnitt bokförda i mellan 100 och 150 statliga register och databaser. Datainspektionen, som är tillsynsmyndigheten, vet inte ens det exakta antalet offentliga register. Det är förstås, med mild byråkratprosa uttryckt, otillfredsställande, att det inte går att få ett svar på omfattningen och mängden register som staten för över medborgarna.

Det är viktigt att rensa i rabatten kring statliga register och databaser och vi ser därför ett behov av en bred registerrevision. Med en bred registerrevision som utgångspunkt blir det sedan möjligt att formulera en målsättning som minskar risken för missbruk och ökar rättssäkerheten. Vår bedömning är att med skärpt insamlingsdisciplin och bättre gallringsrutiner i offentliga register kan göra stor skillnad och minska volymen personuppgifter i statliga register. Samtidigt måste vi bli bättre på att också ställa den grundläggande frågan: varför ska staten överhuvudtaget samla in informationen? Vid en registerrevision kan säkert både ett och annat offentligt register ifrågasättas.

Tillsammans är detta en vägkarta med reformer som är relevanta, riktiga och dessutom möjliga att genomföra under nästa mandatperiod. Och kom ihåg: Det digitaliserade informationssamhället underlättar också granskningen av myndigheter och makthavare som också sätter digitala spår till nytta för den rättsliga kontrollen. Det vi ska inrikta oss på är att stärka redskapen för detta.

Henrik von Sydow
Riksdagsledamot och talesman i Internet och integritetsfrågor (M)


DN
Uppdatering av fler aspekter: Farmor Gun  Livbåten Minimaliteter Humlan . jag säger som förut. Det har dragits ut på datalagringsdirektivet från svenskt håll och det är ännu inte självklart vad det blri av det hela. Men samtidigt så öppnas det faktiskt upp för att skydda integriteten som Henrik beskriver i sin blogg. Det finns många sätt att se på det här.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

8 kommentarer:

Mikael Nilsson sa...

Om jag alltså kommer att kunna

1. Stämma staten för införandet av FRA-lagen

2. Se de uppgifter om mig som finns lagrade hos FRA

och

3. Få en beskrivning av omfattningen av FRAs register

ja, i så fall lovar jag att rösta moderat!

Om inte, så är det nog mest tomma ord vad gäller de grövsta integritetsintrången från statens sida... :-)

Mary X Jensen sa...

Har FRA ens börjat fungera Mikael? Vet du det?

Man får ta små steg i taget...

Mikael Nilsson sa...

Nä, ingen vet väl vilka kablar som kopplats in.

Inga är inkopplade på Bahnhof iallafall enligt Karlung.

http://blogs.forbes.com/andygreenberg/2010/08/30/wikileaks-servers-move-to-underground-nuclear-bunker/

Han har även lovat att meddela sina kunder när de är avlyssnade.

LeoB sa...

En sida av integritetsproblem som jag tycker inte fått plats i debatten är hur de som har det lite sämre behandlas. Har skrivit lite om det här

Förening pekar ut bostadssociala lägenheter – Upplandsnytt

Vad tycker du om detta problem?

Daniel Ekman sa...

Inget av det von Sydow föreslår gör något åt grundproblemet. Det handlar inte om kreditupplysningar, det handlar om total övervakning av alla medborgares kommunikation. Det handlar inte om att privatpersoner vet något, det handlar om att staten vet.

Som exempel, mailar jag till någon med en @qruiser adress så vet staten att jag är homosexuell.
Mailar jag mycket till @miljöpartiet så vet moderaternas spioner att jag är miljöpartist. Och så vidare, och så vidare.

Det är det som är problemet, inte att någon kan få reda på huruvida det finns några betalningsanmärkningar!

Det är integritetskränkande att statens spioner överhuvudtaget samlar information. Det är minst lika kränkande att statliga mörkermän rotar i min kommunikation som om t.ex. Original Gangsters gjorde det.

Historien ger oss många exempel på vad stater gör med insamlad information och hemlighetsmakeri. Har vi inte lärt oss någonting? Titta på SÄPO's övergrepp ända sedan nazi-tiden. Vilket fantastiskt verktyg dessa gamla mörkermän får i datalagringsdirektivet! Kombinera det med FRA's totala kabelspaning så är det fritt fram för ett nytt nazityskland att bildas här i sverige.

För terroristbekämpning är det naturligtvis helt värdelöst med den sortens massövervakning. Det finns ingen orsak att skicka sådant material direkt mellan två adresser eller att kommunicera okrypterat när man vet att staten övervakar. Slå igång t.ex. freenet så är det omöjligt att veta var informationen kommer ifrån eller vart den är på väg.

Det enda syfte som kvarstår är då att kartlägga oliktänkande, politiska motståndare och andra avvikare.

Och slutligen så ska vi som utsätts för kränkningen också betala för den, sannolikt via en chockhöjning av bredbandsavgiften. Tack ska ni ha, politiker!

Mary X Jensen sa...

Daniel det finns så många bottnar i detta och så mycket okunskap. Det tar tid att ändra.

Mary X Jensen sa...

Daniel det finns så många bottnar i detta och så mycket okunskap. Det tar tid att ändra.

Scary Devil Monastery sa...

Mary, det finns inga dubbla bottnar i de kritiska kriterierna här: Ingen massövervakning av alla oskyldiga medborgare. Under några som helst omständigheter utanför krigstid.

Skall det vara så konstigt att förstå?

Sydow är, när han uttrycker sig om "Alliansen" och M som integritetens försvarare, lika usel som myndigheterna under "chokladfusket" i boken "1984". Ta först bort allt som medborgaren har i en fråga - utlova sedan att de skall få 10% eller 15% av det som de tog för självklart innan. Utvänta sedan folkets jubel.
Eller som Niklas Wykman när han först lovar hoppa av över FRA-frågan, och sedan har magen att röstfiska med moderaternas "ställning för integritet och medborgarrätt".

Hyckleriet i att säga att Alliansen värnar integritet är så fegt och unket så jag saknar ord.

V, MP och S må vara katastrofer, men de tillbringar åtminstonde så pass mycket tid att hugga varandra i ryggen att deras politik blir ett svagt lutande plan nedåt.

Reinfeldt och Ask's politik är ett enda hopp rakt ned i skärselden. De vekrtyg de lagt grunden för kommer kunna missbrukas i många mandat framöver, och Anders Borg's kompetens allena räcker långt ifrån till att uppväga den brandskattning man genomfört på de rättigheter medborgare i Sverige haft sedan efter kung Ladulås gick hädan.

Så, jag ber, måste du sjunga von sydow's lov så helst inte i de ämnena där han sitter med Svarte Petter.