måndag 10 januari 2011

De politiska partierna och tolkningsföreträdet…

Befinner sig de politiska partierna i kris? Det är en fråga som allmänt och ofta ställs idag. Inte minst mot bakgrund av den turbulens som för närvarande råder i det socialdemokratiska partiet men även i andra. Det är många som ger uttryck för problemen, inför öppen ridå sker det diskussioner om politisk framtida inriktning och vem som ska leda partiet efter Mona Sahlins avgång. Men framförallt vad det är för politisk inriktning som ska gälla. Att föra den diskussionen bakom lyckta dörrar är idag omöjligt. Nu krävs dialog. Vare sig man vill eller ej.
Något nytt har hänt i de politiska sammanhangen de senaste åren och det är att allt fler individer kommer till tals genom bloggar och sociala medier. Det är personer som inte självklart tillhör partiapparaten och har tillåtelse att uttala sig enligt den givna hierarkin. Det är andra - det är väljarna som gör sig hörda. Dessa personer är öppna med vad de tycker, både i positiva och negativa ordalag. Alla är inte överens om allting och en hälsosam diskussion uppstår, ofta tvärsigenom partierna. Idag finns det parallella politiskt aktiva rörelser som ligger utanför den traditionella partistrukturen där enskilda individer eller grupper ifrågasätter och vill diskutera ordningen. Socialdemokraterna har sitt bloggnätverk Netroots som består av ett inte oviktigt antal personer som öppet på internet driver olika frågeställningar kring det egna partiets framtid, vilka som ska vara ledare och hur organisationen ska drivas och inte minst kring hur den framtida politiken ska drivas.

Samma sak sker inom de andra partierna. Engagerade och kompetenta människor tar ton utanför de traditionella partihierarkierna. Medlemsantalet sjunker och därmed måste partistödet från kommunerna, alltså väljarna höjas enligt SVT som visar hur det ser ut. Det har ökat i kommunerna med 15% under 2006-2010. Det är färre personer som är aktiva i partierna men de som är det är desto mer slutna med sin verksamhet. Den som vill in i gemenskapen tillåts inte alltid. Idag är detta dock inte ett problem då det finns andra vägar att aktivera samhällsintresset - de soiala medierna bland annat. Aldrig någonsin har väl det politiska engagemanget varit så stort som nu. Diskussionerna sker med puls och på olika sätt och inte alltid med partiboken i hand. Det finns såna okså men de tvärpolitiska diskussionerna är de som blir intressanta.

Det ställer till viss oordning förstås både här och där. Huruvida det är välkommet i den inre kretsen kan nog diskuteras. Partierna har här ett stort dilemma, för å ena sidan vill man vara modern och hänga med, behovet av att få fler delaktiga i politiken är också ett önskemål som ofta framförs. Men poängen är att man ofta själv vill behålla tolkningsföreträdet och ha kontrollen över informationen.
Det fungerar inte så idag. Med hjälp av internet, bloggar och andra sociala medier flödar åsikterna och de kan vara kraftfulla till sin natur. Det finns ett omfattande engagemang utanför partiväggarna som plötsligt har fått utrymme och tar plats. Det är bra för demokratin för det innebär att de politiska partierna måste omvärdera sitt arbetssätt och våga öppna dörren och släppa in personer som vill diskutera sakernas ordning. Detta ställer naturligtvis krav på de många gånger slutna arbetsmodellerna som finns inom de olika partiernas strukturer, det gäller på både lokal och central nivå.

Även inom alliansen finns det konstellationer av engagerade människor som uttrycker åsikter som kanske inte alltid är helt korrekta med partilinjen. Här är man inte lika organiserad som på socialdemokratiska sidan vad gäller bloggandet, men å andra sidan så är det inte heller det kollektiva synsättet som råder i de borgerliga partierna. Där man kan vara både tillsammans och individ samtidigt. Livaktiga diskussioner kring olika frågor pågår och på internet och i de sociala medierna flyter samtalet oberoende av tid och plats. Det pågår hela tiden. Självklart är det upp till var och en att lyssna, delta och ta till sig.

Det viktiga är dock att de etablerade organisationerna inte bara skakar på huvudet låtsas som om det på nätet pågående samtalet är oviktigt att det bara drivs av aparta individer. För så är det inte, även om man naturligtvis kan finna allehanda olika uttryckssätt och kanske inte gillar alla sorter. Det är viktigt att inte dra alla över en kam och bara förkasta här. På internet finns de som är unga och de engagerade personerna. Det är inte helt fel att ta vara på dem. De röstar också.

Finns det en ideologisk plattform så tål den många olika åsikter. Det politiska samtalet pågår, inte bara inom de egna väggarna. Det gäller för att ta till sig detta nu.

Ingen äger längre tolkningsföreträdet – dialogen pågår… Där man minst anar.

(intressant)


Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

4 kommentarer:

Skatan sa...

Visst är det så ... och på något sätt känns det som en brytningspunkt, ett vägskäl ... och ett helt nytt politiskt landskap som brer ut sig och ligger framför oss. Vi står där och kan antingen bara beskåda det eller själva utforska och röra oss i det nya vare sig vi är proffs eller gräsrötter.

På sätt och vis är det livgivande även om alla vägskäl eller brytpunkter först kan tyckas frustrerande.

Kraxpelax sa...

Dagens idiotpost från skatteislamistbloggaren Motpol, för vilken Skatte Sänkning är Heligt & påbjudet af Allah Ballah Hubban.

Det är ju för fan skattekverulansen som håller på att sänka hela västvärlden med våra svällande underskott med global obotlig finan kris som resultat. Hur satans bÖgdum får man bara bli! "Den enklaste matematik." Där den här sortens religiösa stolligheter tar vid upphör dialogen.

Anonym sa...

Håller med mycket i det du säger. Förutom att borgerliga blocket skulle vara mer individualister när det gäller. Och då menar jag vid omröstningarna i riksdagen. Partipiskan viner från Reinfelt och ledamöterna hukar sig. Du kan tycka illa om FRA-lagen men du kommer aldrig att kunna göra något åt den.

Mary X Jensen sa...

Anonym - skam den som ger sig... Ibland jobbar tiden.