söndag 6 februari 2011

Vad säger de där på Facebook och twitter egentligen...

Om man vänder på frågan och säger - Vad är det ni läser där på Facebook och twitter egentligen?

I de sociala medierna pågår ett ständigt samtal om väsensskilda saker. Det är alltfrån vad man ätit till middag, vilken musik man gillar, vad man gjort under dagen till djupare diskussioner om olika samhällsproblem. Både på bredden och på djupet. För egen del har de sociala medierna tagit över uppmärksamheten från både pappersnyheter, magasin och till och med TVn. Det har skett successivt men nu är vi där i vår familj som delar det med många andra. Huset är dok fortfarande fyllt med böcker. Det kanske är en tidsfråga. Men en så länge funkar inte datorn överallt. Tidigare så sa man att tidningen var oslagbar vid bed, bath and breakfast och att datorn aldrig skulle ta över där. För femton år sedan satt vi hemma och spekulerade över hur man skulle komma överens om vem som skulle titta på skärmen som satt som en skiva på bordet när alla ville läsa olika avdelningar i tidningen. Idag är detta löst med att alla har en egen PC eller snarare mobil enhet. Det är inte så länge ändå. Tekniken sköter sig själv som alltid.

När vi idag möts på de sociala mediernas olika plattformar så möter vi inte bara de som är likadana som oss själva utan alla möjliga. Det är kanske det mest spännande. För så mycket kunskap, nya idéer och tankar som flyger runt är väldigt stimulerande för våra tankar. Men som alltid i mänsklig kommuikation uppstår det missförstånd. För det vi läser in i något andra har skrivit behöver inte alls vara vad vederbörande menar, eller hur? Men snabbt maler vi in det i våra egna tankar och gör det till egna sanningar och vi framhärdar också att det är vi som har tolkningsföreträdet. Eller hur? Ofta blir vi förvånade när vi upptäcker att vi hade fel.

De sociala medierna är som att vara på Torget där man träffar på alla möjliga människor och får olika typer av information och där man också säger olika saker som har olika värde för oss. Vissa talar man med än med andra. Du får information, aha-upplevelser och kunskaper som ledervidare i livet på olika sätt. Livet flödar och de flesta trivs.

Men som på alla andra ställen så finns det de där människorna som måste tolka, mäta och värdera allting. Då uppstår det ofta problem eftersom fyrkanterna sällan passar ihop med det flödande livet, det som pågår runt omkring oss i en ständig ström.

Att skriva på sin statusrad i Facebook kan vara förödande om fel person börjar tolka in sin mening i det hela. Flera har fått erfara detta. Sydsvenskan berättar idag om några. En del har inte fått jobb för att de haft synpnkter, andra har fått löpa gatlopp för något de sagt i förbigående som fått ny tolkning i tredje persons tappning. Råden om vad man ska skriva och inte är många. Det är trist om det blir för styrt för det skulle förta pulsen och glädjen i det hela, rent av skapa en fullständig meningslöshet. Hur kan det vara intressant på en skala att bara få veta var folk är, vad Spåkulan sagt och andra mer eller mindre hjärndödande uttalanden. Då behöver man inte delta i de sociala medierna alls. Då där de sin egen sotdöd och blir fullständigt meningslösa.

Låt mig vända på steken här och säga att nästa steg i denna kommunikationsrevolution är att vi alla måste lära oss att värdera det vi läser/ser/hör på ett mer eftertänksamt sätt. Vara kritiskt granskande helt enkelt. Inte bara dras med av allmän hysteri kirng olika frågor. Tänka att när någon skriver något kontroversiellt ska det inte inte tolkas bokstavligt kanske utan bildligt. Kan det rent av vara menat som humor? Eller blev det felskrivet? Vi tolkar vår omgivning utifrån vad vi själva känner till och vet. Bara den insikten borde kunna vara en bra grund för att tänka en gång till, en meter längre. Kan det jag läser in i detta stämma med vad den som skrev det hade tänkt. Ofta hjälper det att ställa frågan. Har jag uppfattat rätt att du tänker så här?

De sociala medierna är verktyg för samverkan för människors mellanmänskliga verksamhet. En fortsättning på röksignaler om man så vill. Självklart finns det en hel del olika kommunikationssätt däremellan men det är underförstått hoppas jag. Vi använde dem på olika sätt då som vi gör nu.

Tipset är dock att när man läser något lösryckt i en statusrad på twitter eller facebook tänka till ett slag till. Använd aldrig en enskild statusrad som någon slags sanning för hur människan som skrivit den är. Detaljer måste sättas in i ett sammanhang för att det ska bli rätt.

Att lära sig om bildligt och bokstavligt.

1 kommentar:

Mikael sa...

Hej Mary!

Mycket klokt skrivet.

Man skall alltid tänka efter före man skriver något.

Dessutom skall man inte skriva när man är som mest upprörd för då blir det ofta fel. Dvs, att vräka ur sig något i stridens hetta är aldrig lämpligt.

Själv försöker jag göra rätt från början, dvs jag har tänkt till vad jag vill skriva och sedan formulerar jag det försiktigt.

Idag skriver jag tex en kort notis om att jag klarat den "största" tentamen jag någonsin haft , nämligen en 30 poängstentamen i Internationell rätt/International law.

Normalt är att man har tentamen i varje enskilt moment, men så var inte fallet den här gången. Att jag ansträngde mig till max och gjorde mitt absolut bästa, och att det sedan gav bra resultat känns ju bra.

Det tycker jag personligen visar på att jag "inte" är någon "dumskalle/knäppskalle" eller andra nedsättande/kränkande ord och kommentarer som jag ofta råkar utför där ute på nätet.

Kunskap och kompetens skall man respektera, för vi behöver alla människors kunskaper och kompetens när vi skall bygga ett långsiktigt hållbart Sverige.

Det är viktigt att alltid behandla andra människor väl, dvs behandla andra så som du själv vill bli behandlad.