torsdag 10 mars 2011

Det här med valprocesser....

Med stor nyfikenhet har man nu följt socialdemokraternas våndor för att finna rätt kandidat till både partiledar- och partisekreterarposten. Till slut så fick vi veta. Det blev två personer som inte i någon större utsträckning funnit med tidigare. Juholt och Jämtin blir den dynamiska duon som troligen ska leda partiet framöver om valberedningen får som den vill. Förvisso har det hela skett inför öppen ridå med massor av synpunkter och personer som själva sagt att de vill och är beredda att ta över. Men som bekant så är det inte i alla kretsar helt OK att säga att man själv både kan och vill. Då blir de andra sura och så åker man ut. Så rö det nästan alltid.

Öppenheten till trots så är det inte alla som anser att det varit så öppet. Mona Sahlin hade önskat sig en  än mer öppen procedur säger hon till DN och har i övrigt inga synpunkter på valet av kandidat. Det öppna smatalet tycks ha pågått utanför själva valberedningen. Ja, dessvärre är det nog rätt vanligt.

En valberedning väljs och man får tala om för dem att man är intresserad och sen blir det tyst och så presenteras det vid ett stormöte hur de har valt, punkt slut, ingen protesterar mot personfrågor i en större samling, det vet alla. Så klappat och klart och så sitter ett gäng vuxna där och har fattat beslut som man inte varit om att ta fram. Med acklamation och gärna en underskriven deltagarlista och sen är det bara att gilla läget. För alla har varit med. Det är inte riktigt klokt och inte heller särskilt demokratiskt. Jag tror att det går till så här på många ställen. Det kan bli annorlunda på en större stämma där många deltar, det är lättare att bilda motgrupper där än i mindre samlingar.

Stig Malm skräder inte orden utan säger som jag beskrev ovan och menar att allt är avgjort i och med att bara ett namn presenteras. "- I det här partiet törs man inte avvika från någon linje utan alla måste följa det som bestämts, säger han till Expressen". Han menar att kongressdeltagarna är mogna och kunniga nog för att göra egna val.

En idé till nästa val skulle faktiskt kunna vara att alla som kandiderar talar om vad de vill och vad de kan göra och så låter man väljarna avgöra vilka kandidater de vill ha fram. Superenkelt när varenda förening och vartenda parti har bloggar och hemsidor. Det skulle ta bort den märkliga situationen där 30% av medlemmarna i exempelvis en förening får bestämma till en hel kommun vilka personer som ska stå var på listorna. Det finns alldeles för mycket utrymme för manipulation och liknande där. Alla människor är nog rätt på sitt sätt och det bör ges utrymme för det.

Stig Malm är frispråkig och jämför valprocessen med hur man gjode för 50 år sedan, i Sovjet. Vi har nog inte sett den sista striden i detta ärende ännu.

Inga kommentarer: