fredag 22 april 2011

Kommunalråd som arbetsmiljöproblem...

Visst kan man skratta lite åt situationen. Inte kan man heller veta exakt vad det handlar om i det här fallet. Så är det alltid, det tidningarna skriver är både vinklat och avskalat. Men problemet är ändå värt att fundera över. Att som kommunalråd vara tvingad att flytta från kommunhuset för att man betraktas som ett arbetsmiljöproblem måste väl betraktas som lite unikt trots allt. Men det är möjligt att det borde vara vanligare. Uppdatering: Detta handlar alltså om S-kommunalrådet i Nordmaling och lite funderingar kring rollen att vara kommunalråd i allmänhet.

Allvarligt är det förstås att man måste koppla in Arbetsmiljöverket för att medla och få frid. Det hela bottnar i vem som ska göra vad i kommunen. Ett kommunalråd har egentligen bara en underställd och det är kommunchefen, som i sin tur ansvarar för att arbetet i kommunen ska ske efter den politiska viljan. Dessvärre och många gånger på grund av ren okunskap så tycks politiker tro att det är de som ska styra enskilda tjänstemän. Det är klart att det uppstår konflikter om man som kommunstyrelseordförande börjar betrakta sig själv som verkställande chef och lägger sig i alla detaljer.

Det väcker ännu en gång tanken på behovet av att politiker som ska inta de högre posterna bör ha viss kunskap och kompetens om den roll de ska inta. Den kan man skaffa på olika sätt förstås, både genom formell och informell ubildning och praktik. Det viktigaste är dock insikten om att det handlar om att leda genom andra inte att ta över själv. Samverkan är ledord i en demokrati. Många som inte tidigare haft ledarroller och förstår vad det handlar om blir plötsligt chefer för en stor organisation. Det är väl som uppgjort för problem. I näringslivet testas och intervjuas och kontrolleras och kompetenssäkras ledare. Det blir inte alltid bra det heller, men man har ju i alla fall försökt att undvika de värsta katastroferna. I näringslivet kan inte en person sitta kvar i ledande ställning på grund av antal personkryss man fått vilket är ett argumnet för det aktuella kommunalrådet i Nordmaling att sitta kvar. Personkryss är inte en garant för kompetens på något sätt, snarare handlar det om viss skicklighet att sälja in sig själv. Det där vet alla men att vara folkvald är en slags garant för att man ska få sin position oavsett hur det gick till att få alla personkryss.


Politikens ansvar...

Det är av stor vikt att partierna tar ett ansvar för att de politiker som ska ha de högre positionerna verkligen har den kompetens som behövs för högre positioner. Man kan inte blunda för att den miljö man blir satt att leda som komunalråd är väldigt komplex och att de ledande tjänstemännen har mycket kompetens som ska tas till vara på och användas på bästa sätt under ledning av kommundirektören som i sin tur ansvarar inför den politiska styrningen. Rollfördelningen verkar inte alltid solklar och det skapar naturligtvis problem. Det gäller att ha helhetskoll, men inte lägga sig i detaljerna även om man måste vara medveten om att de finns där. Ofta är det så att den som saknar paraplysynen och kunskap om hur det är att arbeta i stora organisationer fastnar i detaljerna, det blir ett sätt att känna sig nyttig att peta i det man förstår. Sen finns det förstås de som gillar makten för sin egen skull och inte ser den som en möjlighet att påverka. Dessvärre.

Som sagt hur det egentligen förhåller sig i just Nordmaling vet man inte, men om det är så som det står att läsa att den som kritiserar kommunalrådet kan råka ut för repressalier och att det finns personer som funderar på att lämna kommunen bara för att slippa ifrån obehaget så är det verkligen allvarligt. Skrämsel och härskartekniker måste till varje pris motarbetas. Vi lever i en demokrati där olika åsiktsyttringar är en grundläggande rättighet.

Västerbottenskuriren beskriver Nordmalingssituationen så här. Bland klagomålen "Kränkningarna exemplifieras med ord som elaka yttranden, skäll, förtal, utfrysning, undanhållande av information, försvårande av arbetet, trakasserier på grund av kön, hot beträffande anställningen och bortplockande av arbetsuppgifter."

Klarar man inte av uppgiften så bör man befrias ifrån den helt enkelt. Hur svårt kan det vara?


VK Expressen SvD SVT LT VF


Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,

10 kommentarer:

Mattias Lönnqvist sa...

Jag är inte bekant med Nordmaling, så inte heller jag tänker kommentera det fallet specifikt.

Däremot tycker jag att förhållandet mellan tjänstemän och politiker generellt är intressant.

I många kommuner har vi starka tjänstemän; tjänstemän som är vana vid att det är de som styr och att politikerna mest är en dekoration. Detta beror delvis på att vi har en tradition av tjänstemannavälde i Sverige (vilket i sin tur beror på att vi i kommunerna har väldigt få heltidspolitiker och länge fanns det nästan bara fritidspolitiker i den kommunala organisationen)

Delvis beror det också på svaga politiker, som inte vågat ta sin roll som beslutande chef. Detta har då förstärkt tjänstemännens roll och när det då kommer en politiker som vågar leda, som vågar bestämma, som sätter ner foten och säger som det är "det är politikerna som bestämmer och tjänstemännen som utför" så skapar det givetvis konflikter.

Detta löses dock inte genom att politikerna tar ett steg tillbaka och låter tjänstemännen bestämma. Då förstärker man bara en dålig situation, och eftersom väljarna utkräver ansvar av politikerna så måste politikerna vara de som fattar besluten. Det är ynkligt med de politiker som skyller på tjänstemän.

Men, att ta ansvaret i en organisation som vant sig vid frånvarande politiker är svårt. Sitter man som politiskt ansvarig för en förvaltning/nämnd (eller rotel och vi tar Stockholms stad som exempel) så är det korrekt att beslutsgången är att politikern säger till förvaltningschefen, som i sin tur driver beslutet nedåt i organisationen.

Ibland fungerar inte det dock och då bör man se över organisationen; kanske behövs till och med en ny förvaltningschef. Under tiden är det dock viktigt att verksamheten fungerar och då kan man som politiker behöva tala direkt med en tjänsteman. Det är dock viktigt att detta sker på ett respektfullt sätt. Alla som haft ledande roller (i organisationer, eller företag, eller etc) vet att man inte får bra resultat av att skrika eller tillrättavisa offentligt. En bra tumregel är att yttra lovord offentligt och kritik i slutna rum. Dessutom bör kritiken vara saklig och relevant och föras fram utan brösttoner, och gärna på ett sådant att man tar ansvar för sin egen del av den uppkomna situationen; har jag varit otydlig? har jag gett direktiv som står i konflikt med varandra? etc

Låt mig för formens skull poängtera att vi inte har problem med en massa tjänstemän som gör som de vill i Sundbyberg, eftersom det möjligen skulle kunna utläsas som det. De flesta tjänstemännen i kommunen har en mycket tydlig rågång mellan beslut och utförande och gör ett utmärkt arbete. Istället har jag extrapolerat från några specifika fall, och också tagit in sådant som jag känner till från andra kommuner.

Men, det är viktigt att komma ihåg skillnaden; politiker beslutar och tjänstemän utför. Visst ska man som politiker ge tjänstemännen möjlghet att komma med synpunkter (de har trots allt en hel del erfarenhet) men man får aldrig glömma att det är politikerna som beslutar och det är politikerna som tar ansvar för kommunens beslut.

Mary X Jensen sa...

Mattias - intressnat reflektion. Det är politikerna som fattar beslut och tjänstemännen som exekverar. Så sant.

Hur det egentligen förhåller sig i Nordmaling kan man inte veta som sagt. Men det finns mycket att fundera kring när det gäller höga politikers roll. Det krävs både fingertoppskänsla och erfarenhet för att ratta en kommun. Så är det. Tanken med den här artiklen var att vi alla skulle dela med oss av erfarenheter.
Det ger kunskap och tankar användbara för alla.

Jerry sa...

För många år sedan fick jag lära mig att den mäktigaste personen på en skola var vaktmästaren. Funkade inte samarbetet med honom så funkade inte skolan. Det är samma situation som politikerna har med tjänstemännen, har man inte dem med sig så kommer besluten att förverkligas på väldigt underliga vis. Titta på Stockholmspartiets cykelbanor, som inte blev som någon vettig människa hade tänkt sig. Man kan fråga sig varför :-)
Men frågan är väldigt invecklad och besvärlig kanske någon form av maktdelning skulle behövas.

Mary X Jensen sa...

Som alltid Jerry - det handlar om kommunikation med alla. Men beslutsvägar och reglementen måste man ha koll på.

HumanLabRat sa...

http://www.youtube.com/watch?v=CXoGakE20-4

Småkommunspolitiker sa...

I min kommun framhöll ett par oppositionspolitiker att "vi skall inte styra tjänstemännen". Ingen politiker skall heller inte ta reda på mera i ett ärende än det tjänstemännen presenterar i sina beslutsförslag därför att "då får inte alla i nämnden samma beslutsunderlag".

För mig är politikernas roll att ha kontakt med allmännheten, skaffa sig mer information än det tjänstemännen presenterar och ifrågasätta. Givetvis redovisar politikern denna på nämndmötena inför beslut. Annars vore det ju meningslöst att samla in den.

Det finns flera starka tjänstemän i min kommun. Underlagen är ofta bristfälliga och beslutsförslagen dåligt underbyggda.

Om politikernas uppgift är att bara läsa tjänstemännens beslutsförslag och säga ja eller nej så blir de i allmännhetens ögon sedda som de som stoppade något bra eller beslöt något dåligt.

Mitt intryck är att de som framhärdar en strikt åtskillnad mellan tjänstemän är de i oppositionen som inte vill att majoritetens ordföranden skall springa i korridorerna. Det hindrar dock inte oppositionens politiker att göra samma sak.

Thomas Tvivlaren sa...

@Mattias: Klokt skrivet och så fort ämnet tjänstemannavälde (min association) förs på tal så kommer jag att tänka på Fokusartikeln efter FRA. Den tål att läsas om och om:

Ett stycke nutidshistoria

Mary X Jensen sa...

Jag tycker att det självklart är samverkan som gäller mellan politiker och tjänstemän. Men politiker ska inte intervenera i verksamheten, dock peka med hela handen och tala om VAD det är som ska utföras. Inte hur.

Småkommunspolitiker sa...

Problemet, Mary X, är bara hur snävt VAD definieras.

VAD kan vara "gör kommunen vacker"
eller
"plantera penseer, 20 blå och 20 gula" i blomlådan på Stora torget"

Den kommunala verkligheten för tjänstemän och politiker ligger oftast någonstans därimellan. Och där ligger konflikten.

Mary X Jensen sa...

Småkommunspolitiker - det ligger förstås nånting i vad du säger. Jag kastar mest ut brandfacklor här för det är en viktig diskussion. Tror att det är väsentligt dock att ett kommunalråd förstår att inte göra kommunchefens jobb. Sen ska man naturligtvis ha en öppen dialog och föra samtal mest hela tiden. Det kanske är på olika plan.