torsdag 12 januari 2012

Det här med tvångssterlisering...

Uppdatering: David  Eberhardt skriver om det hela utifrån sin yrkesroll, intressant. LÄS.

Vad är det för vits med tvångssterilisering? Finns det några skäl utöver att några i KD inte gillar det? Finns det medicinska skäl kanske? Kan någon i så fall upplysa om dem. Det tros väldigt mycket. Jag vill veta. Många klandrar nu regeringen hårt för att man inte helt släpper på tvångssteriliseringen. Men uppenbart är att det ska utredas vidare. Det kan finnas en vits med det.  "Barbro Westerholm (FP) har tidigare aviserat att hon planerade att ta ett initiativ i riksdagen, men har fått backa. – Det här kan man leva med. Det är ett bra steg framåt, där det tidigare har varit helt låst. Ibland tar det tid att komma i mål, men det är bättre än att det tar tvärstopp..." (Expressen). Politikens vägar är inte alltid enkla att förstå. Det är sällan så svartvitt som man först tror.

På senare år har det framkommit väldigt tydligt att världsbilden kring man och kvinna inte riktigt stämmer överens med verkligheten, det finns så att säga fler varianter. Den där mamma-pappa-barngrejen håller inte fullt ut. Det är en social konstruktion faktiskt, de flesta borde väl ha tagit till sig det vid det här laget. På ett mänskligt plan kan jag inte förstå denna hysteri kring allt detta.

När lika inte är lika är en betraktelse kring det här med att det inte bara är självklart att vara man eller kvinna. Måste tillstå att det även för mig, som har turen eller vad man ska kalla det att vara kvinna och kunnat bilda familj och föda egna barn enligt gällande samhällsnormer, har tagit tid att försöka förstå detta utanför mina egna tidiga föreställningar. Det här är komplicerat som alltid när man har att göra med fördomar. Helt hopplöst är det dock inte.

Jag skrev ett brev till Amanda Brihed som är en av de som har personliga erfarenheter av att bli tvångssteriliserad och är en av förkämparna till att lagen om tvångssteriliseringen vid könsbyte ska slopas.


"LÖRDAGEN DEN 31:E JULI 2010


Godmorgon Amanda Brihed...

Hej Amanda!

Vi satt och fikade och snackade du och jag i samband med en presskonferens för Alliansen. Då berättade du om din situation och tvångssteriliseringen du blev tvingad att genomgå för att få byta kön. Detta var något helt nytt för mig och det grundar sig i att det liksom inte tillhört min begreppsvärld. Är man hetero och tvåbarnsmamma och nöjd med tillvaron så är det inte självklart att man funderar på vad det innebär att inte vara just det. Det var en intressant ögonöppnare du gav mig där över kaffekoppen.

Din önskan var att bli mamma sa du och det hade man tagit ifrån dig. Jag sa att är ju inte en mänsklig rättighet att bli mamma egentligen det är många som av olika skäl inte kan bli det. Nej men det är skillnad på att tas ifrån den rättigheten genom tvångssterilisering sa du. Precis som om det inte räckte med att känna sig vilsen i sitt kön. Ja naturligtvis är det så. Mina tankar kring problematiken öppnades och vidgades under vårt samtal. Tack för det Amanda. Det är en också mänsklig rättighet att få chansen att förstå att andra inte vare sig tänker eller är som man själv. Ofta fastnar vi i våra föreställningar och det är så väldigt mycket vi inte vet. Varje ny kunskap och varje ny insikt vi ger varandra skapar ett bättre samhälle så är det.

Du har under våren dragit igång det som nu kallas Lex Amanda - diskussionen för att få bort lagen om tvångssterilisering för den som vill byta kön. Beundrar dig för det. Att det inte varit gratis kan man förstå av många av dina postningar på bloggen. Den kampanjen har uppenbarligen blivitväldigt framgångsrik och det är väldigt bra. Alla partiledare tycks vara överens i frågan nu och jag tyckte att Mona Sahlin uttyckte det väldigt bra till TV4 - att man hör på namnet tvångssterlisering att det hör hemma i ett annat samhälle än det vi har nu. Fredrik Reinfeldt talade i sin regeringsförklaring 2006 om hbt-personers rättigheter och var den förste statschef i världen som gjorde det.

Niclas Ericsson har skrivit en mycket läsvärd artikel om hbtfrågorna och var de hör hemma och han påpekar att den svenska högerns hbt-fientlighet är ett spöke skapat av andra. Nu vill även KD hänga på, de som av någon slags tradition stått emot allt som funnits utanför den traditionella kärnfamiljen. Det är utveckling.

Jag tycker att du har all anledning att vara stolt och glad idag, dels för att du tagit den här striden och vunnit den, dels för att du nu ser hur många som vill dig och andra väl och stöttar hela frågan om att få bort denna människovidriga lag. Grattis. Jag kanse inte kan sätta mig in i situationen fullt ut för man måste nog själv varit en del av det hela för det. Men jag försöker i alla fall förstå. Det är bara genom kunskap vi kan leda världen vidare. 

Må väl/Mary
-------------------------
Fördjupning i ämnet sker på Amandas blogg."


GP  DN EXPRESSEN

Froby
10 kommentarer:

Martin sa...

Hej Mary, jag hoppas du kan försöka övertyga dina partikamrater om att det är skamligt och svekfullt att ge vika för KD i fråga om tvångssteriliseringar. För precis som Amanda Brihed sa till dig, så är det en väldig skillnad på "rätt att få barn" (vilket väl ingen människa har) och att tvingas avstå från möjligheten att ens försöka!

Det finns inga medicinska skäl - det är bara en kvarleva av den gamla svenska steriliseringslagen, som fortfarande var i kraft då lagen om "fastställelse av könstillhörighet" skrevs 1972. Eftersom transsexuella varit och är en ganska liten patientgrupp och fram till de senaste åren mycket svag och tyst, har de flesta inte velat bråka, eftersom det kunnat (och kan) äventyra att man får behandling. Men faktum kvarstår att transsexuella är den enda grupp svenskar idag som är i lagen förbjudna att föra sina gener vidare.
Det är inte heller tillåtet att spara sina könsceller (ägg/spermier) som andra patienter får göra om de ska genomgå behandling som kommer att göra dem sterila.

Vad gäller att frågan plötsligt "måste utredas vidare", så är det inte sant. Redan 2007 kom en (förvisso undermålig) SOU-utredning. Sedan dess har utredningar fortsatt, men vi trodde att regeringen äntligen skulle komma till skott hösten 2010, då Socialstyrelsen givit Hägglunds departement sin rapport. I den finns t o m lagförslag framtagna av jurist, allt är dukat och klart att anta en ny lag - men då börjar Hägglund sin förhalning.
Och nu har han alltså lyckats få sina Alliansvänner att svika sitt löfte om att ta bort tvångssterilisering för den sista gruppen! Ladda gärna ner Socialstyrelsens rapport, den är mycket klar och lättläst:
http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2010/2010-6-31

Vad gäller Eberhards artikel, så är han visserligen psykiatriker, men helt okunnig om transsexualism, som inte är hans område - han bara vädrar sina egna åsikter/fördomar där.
Hoppas du kan bli en förkämpe också mot den otidsenliga och omoraliska tvångssteriliseringen.

Staffan Strömbäck sa...

Mary, du har gett dig in på minerat område.
Har förgäves försökt föra en nyanserad debatt i frågan, men utan framgång. Det har bland medfört att jag blivit kallad "fascist" och "anhängare av rasbiologiska institutet", samt tappat några vänner på FB p g av att jag inte anser det självklart att lagstiftningen ska ändras.
Önskar dig bättre lycka i diskussionen.
Staffan

Martin sa...

Staffan, eftersom du redan bestämt dig för vad du tycker, är det förmodligen ingen idé att försöka förvirra dig med fakta.
Men jag och många med mig begriper inte varför en enda liten grupp svenskar ska berövas alla möjligheter att försöka fortplanta sig. Så enkelt och så förskräckligt är det. Vad är det för nyanser du ser i det? Men du kanske tvärtom har förslag på fler grupper som bör tas ifrån sin fortplantningsförmåga? Är det detta som får dina forna vänner att kalla dig fascist och anhängare av rasbiologi?

Mary X Jensen sa...

Martin och Staffan - det här är inte en svart/vit fråga på något sätt.

Fortplantning är inte en mänsklig rättighet i sig. Alla kan faktiskt inte få barn. Så är det ju.

Jag försöker förstå helt enkelt.

Martin sa...

Men Mary, du har ju själv citerat Amanda och jag upprepar det ovan och gör det igen:
det handlar om att BLI IFRÅNTAGEN förmågan att ens FÖRSÖKA fortplanta sig.
Och jo, det är ett brott mot de mänskliga rättigheterna att ta ifrån en person den förmågan, genom tvång.
För det är inget val att vara transsexuell.
Jag försöker förklara, så du får gärna fråga mig om vad du inte förstår.

Lukas Romson sa...

Lite senkommen kommentar, kanske har du redan begripit problemet, men, men...

1) Det behövs ingen ytterligare utredning, frågan är färdigutredd. SoS lagförslag är bra, skrivet av en erfaren jurist och har inte mött något motstånd från någon av de juridiska instanser som var remissinstanser.

2) Frågan är juridisk, inte medicinsk. Det är vilka villkor som ska uppfyllas vid byte av juridiskt kön det handlar om, inte vilken typ av vård som ska erbjudas transsexuella. Det senare är vad Sacredeus, Eberhardt och Malmgren förvirrat sig in i diskussioner om.

3) Rätten att slippa tvingande medicinska ingrepp är en mänsklig rättighet, både enligt svensk grundlag (RF 2:6) och enligt Europakonventionen. Detsamma gäller givetvis rätten att få FÖRSÖKA skaffa biologiska barn. När den rätten i organiserad form inskränks för NÅGON annan grupp betraktas det som folkmord, enligt internationell rätt.

4) Eftersom det handlar om ett motkrav för att erhålla myndighetsbeslut som är helt avgörande för att kunna leva ett liv på lika villkor som andra, ibland för att kunna leva alls, så är det att betrakta som ett tvång, i juridisk mening. Valet att avstå är endast hypotetiskt, inte reällt.

5) För varje månad som tvångssteriliseringarna tillåts pågå förlorar 3-5 människor till för alltid möjligheten att skaffa barn.

Vad gäller Eberhardts (och Malmgrens) svammel hänvisar jag till mitt och Axel Repkas inlägg på Newsmill. Och Cecilia Dehjne mfls inlägg i Sydsvenskan igår.

Mvh/ Lukas Romson, jämlikhetskonsult, transexpert, fd juriststudent...:)

Lukas Romson sa...

Hej igen!

Jag tycker såklart det är väldigt bra att du och andra borgerliga/liberaler nu börjar engagera er i tvångssteriliseringsfrågan. Men det blir lite tragiskt när ni tror att frågan aktualiserades först i valrörelsen 2010, i och med att Folkpartiet/folkpartister/liberaler gjorde en del mediautspel.

Fakta är att både Mp och V hade kongressbeslut på att avskaffa tvångssteriliseringarna redan 2006, och att de rödgröna hade ett gemensamt vallöfte i valrörelsen 2010, något Alliansen saknade.

Fakta är också att RFSL har drivit frågan sedan 2004, RFSL Ungdom längre än så, KIM sedan starten 2007 och FPE-S också sedan 2007. Frågan började uppmärksammas i media på allvar i samband med SOU 2007:16 och den beska kritik som den fick.

Det är jättekul med borgarnas nyvaknade intresse, men de här sättet att gratulera sig själv för att man är först känns lite märkligt. Se exempelvis länkarna i mitt blogginlägg från 2007. Var var Öppna Moderater 2007?

Mary X Jensen sa...

Lukas jag utgår ifrån min egen kunskap på detta område. Inte utifrån vad moderater och andra borgerliga har tänkt förut. Utan från min egen människosyn helt enkelt. Jag har inte ens känt till problemet innan Amanda berättade för mig.

Martin - vi är överens, Jag menade att få barn är inte en mänsklig rättighet för någon. Oavsett.

Att bli ifråntagen möjligheten som du säger är inte heller OK. Men det finns fler sidor av saken så är det.

Lukas Romson sa...

Mary, jag har inget sagt om vad du utgått från. Däremot hänvisar du till Eberhardt, och han är uppenbarligen djupt konservativ. Du hänvisar också till Amanda Brihed, som är liberal. Alltså utgår du inte enbart från din egen kunskap, utan lyssnar på andra. Och det är alltid bra, fler som tänker till är ofta bättre än en enda.

Jag uppfattade också att du uppriktigt bad om mer kunskap, och erbjöd den. Underkänner du mina fakta enbart pga att jag inte är borgerlig tycker jag nog du tänker lite fel. Fakta har ingen politisk färg.

Du upprepar envist att det "finns fler sidor av saken" och att det kan finnas en vits med en utredning. Men jag hör inga argument. Har du argument, eller handlar det enbart om din magkänsla och tvekan inför något du inte riktigt förstår ännu?

Och i så fall; är det verkligen okey att schackra med mänskliga rättigheter bara för att man själv har lite svårt att förstå frågan?

Mary X Jensen sa...

Lukas - jag lägger inga politiska värderingar i detta, absolut inte. Funderar högt bara... och får svar.