onsdag 22 februari 2012

En dator per lärare i Österåker...I Österåkers skolor kommer nu samtliga lärare att få en egen dator. Det är en efterlängtad sak här i kommunen, dels handlar det om att arbetet kan effektiviseras och dels handlar det om att det är självklart att lärarna ska hänga med sina elever i deras digitala värld. Det är inte bara datorn i sig som är viktig utan också det innehåll på internet som man kan nå via den. Vi har alltid använt verktyg för att lära oss och datorer är som ett verktyg bland andra. Det som är modernt idag.

Tillgång till hela världens kunskap kräver i sin tur egna kunskaper om hur man kan värdera innehållet. Källkritik är en mycket viktig variabel i allt lärande. Framöver kan vi se hur elever och lärare lär av varandra. Den ena kan tekniken och den andre kan värdera innehållet. Det kan bli roligare i skolan och det i sin tur främjar all inlärning. Maria Stockhaus, kommunalråd i Sollentuna lanserade nyligen iden om att alla barn skulle få läsplattor och lära sig att läsa och skriva på blev en av de stora mediehändelserna härom veckan. Skolminister Björklund protesterade och vill ha det som förr. Maria Stockhaus som ser mer framåt tycker att det är dags att sluta svartmåla skolan. 

Egna datorer minskar också den administrativa bördan för läraren. Så det finns många uppsidor med datorer i skolan. Margareta Pålsson (M) som är Ordförande i riksdagens utbildningsutskott gästbloggar idag.

G Ä S T B L O G G 


IT minskar bördan för lärare


Sverige har en fantastisk lärarkår som förtjänar de bästa möjliga förutsättningarna för att lyckas i sitt arbete. Det är därför bekymrande att många lärare vittnar om en ökad mängd administrativt arbete som stjäl värdefull tid från lektionsplanering och elevkontakt. En lösning på problemet kan vara effektiviserad IT-användning.

För många lärare är det ökade kravet på dokumentation i arbetet ett stort bekymmer. Samtidigt åläggs lärare alltfler nya administrativa uppgifter. I en arbetsmiljöundersökning som nyligen presenterades, framgår att 90 procent av lärarna upplever att den administrativa bördan ökat de senaste fem åren. Detta är mycket oroande. Vi tror att IT kan minska den administrativa bördan för lärare. Med hjälp av modern teknik skulle tiden för administrativt arbete kunna reduceras med uppskattningsvis 40 procent.

Det finns ett flertal exempel på hur digital teknik kan underlätta och ibland till och med revolutionera undervisningen. Ett antal svenska skolor har redan utvecklat nya pedagogiska grepp och lyckats lyfta undervisningen med hjälp av IT-satsningar. Exempelvis har en programvara utvecklats där lektionsplanering, hemuppgifter, lärarsamarbete, frånvarorapportering och återkoppling mellan lärare och elev har integrerats och hanteras via en dator. Resultaten har varit mycket goda.

All forskning pekar mot att kontinuerlig uppföljning mellan lärare och elev kännetecknar en framgångsrik skola. En annan viktig framgångsfaktor är att lärare ges möjlighet att lära av varandra genom så kallat kollegialt samarbete. Att slippa uppfinna hjulet om och om igen är tidsbesparande. Den moderna tekniken kan här vara ett mycket effektivt redskap. En digital skolplattform möjliggör utbyte av erfarenheter och tillåter lärare att effektivt kommunicera, planera och samarbeta för att skapa en framgångsrik undervisning.

Regeringens digitala agenda är ett första steg mot en effektivare IT-användning. Den digitala agendan syftar både till att minimera tiden för administration och stärka den pedagogiska utvecklingen. Vi moderater har under lång tid intresserat oss för den digitala teknikens potential att utveckla skolan. Vi tror framförallt att en effektiv IT-användning ger färre möten och mindre pappersarbete, vilket frigör tid för tätare elevkontakt, lektionsplanering och ämnesförkovran för våra lärare.

Modern teknik är naturligtvis inte är en universallösning på lärarnas alla problem. Den kan emellertid vara ett mycket effektivt redskap för att underlätta deras vardagliga arbete och kraftigt minska den administrativa bördan. På så sätt kan lärarna spendera sin tid i klassrummet där de gör mest nytta.


Margareta Pålsson (M)
Ordförande i riksdagens utbildningsutskott


Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

1 kommentar:

watch simpsons sa...

This article is really well-thought of. I feel that this will really help me with my current project as I learned a lot of key points from your article. Thank you for posting this up.
http://www.zsimpsons.com/