tisdag 22 januari 2013

Nakenskanning försvinner från flygplatserna...

På den här bloggen är en av de viktigaste frågorna den personliga integriteten. Den som trampats på inte bara en gång i jakten på terrorister. En av dumheterna var nakenkameror på flygplatser. Argumentet att vi måste stoppa alla terrorister är svårt att säga emot eller hur. Men lite sunt ifrågasättande av använda metoder har aldrig varit fel. Hur som helst nu verkar de besinna sig i USA och många flygplatser tar bort nakenscanningsapparaterna. Läs mer i Ny Teknik o Expressen

Kolla också den här bloggposten som HAX skrev om Säkerhetsteatern. Skriven 2010 liksom nedan här i MMK den 23:e november 2010. Vi hade inte helt fel i våra protester kan man väl säga så här efteråt.

"Nakenskanningen på flygplatser diskuteras och i The Hill  (läs kommentarerna) skriver man om den möjliga fortsättningen - att det införs den typen av kontroller på tunnelbanor och tåg. Kan ni tänka er?  Roslagsbanans ändstation i snöglopp och vinande vindar. För den lede... en Sverige är tydligen "i princip positivt"

Vi kan inte alla stå som fåntrattar och bara acceptera alla dumheter, den ena efter den andra som kränker vår integritet som är ett begrepp som finns och gäller på många olika plan. Läs mer om det på Wikipedia . 

Det finns faktiskt en integritetsskyddskommitté i Sverige som har kommit med förslag kring Skyddet för den personliga integriteten. Läs mer här (SOU 2008:3)

"Sammanfattning

Integritetsskyddskommittén har haft i uppdrag att undersöka hur integritetsskyddsaspekten har hanterats och reglerats i den gällande lagstiftningen.
På många rättsområden finner kommittén brister i hur integritetsskyddet har tillvaratagits. Dessa brister redovisas utförligt i betänkandet, i vilket kommittén också analyserar orsakerna. Kommittén pekar framför allt på en felaktig metodik och strukturella brister som leder till att integritetsskyddsaspekterna inte beaktas tillräckligt redan när lagstiftningen utarbetas."

Frågan om vår personliga integritet är för viktig för att inte låtsas om. IMHO (In My Humble Opinion)

Uppdatering: KU är rädda för avlyssning och skyddar sina telefoner.  Jeeezuz som man brukar säga.
Jag har full förståelse för att de inte vill bli avlyssnade. Absolut. Det vill inte jag heller."


************

Inga kommentarer: