onsdag 6 februari 2013

Det behöver organiseras helt enkelt...

Då minister Billström och partisekreterare Persson härom dagen började tala om volymer vad gäller flyktingmottagningen reagerade jag ganska starkt. Det var just den instrumentella tonen i det hela som inte riktigt kändes bekvämt. Nu tror jag att det ofta är så att politiker är väldigt instrumentella - det är liksom enklare att bli förstådd när man talar om siffror. Siffermänniskor förstår inget annat, de tycker inte att man kan komma med flum som hur människor känner och upplever saker och ting. Det går inte att mäta,

Personligen tycker jag att det går alldeles utmärkt att ha med känslor och annat i det jag ska förstå. Siffror går också an men det ena ska inte utesluta det andra i synnerhet inte när man talar om mänskliga situationer.

Ingen kan säga annat än att det verkar som om flyktingmotagandet verkar ha gått över styr. Vi kan helt enkelt inte ta hand om alla på ett värdigt sätt. Det behöver organiseras. Kan vi inte ta hand om alla som kommer ska vi inte göra det. Men vi måste veta vad vi håller på med. Allt är kanske inte vad det ser ut att vara. Därför tyckte jag att det var bra när Fredrik Reinfeldt idag satte lite stopp för volymtänkandet i denna fråga. Självklart har vi glädje av våra invandrade gäster och självklart måste vi hjälpa dem som har det svårt och kommer från krigshärjade länder eller förtryckarstater. Men vi måste ha lite koll på det som sker. Inte bara genom att läsa siffror utan också se till de mjukare delarna i detta ur ett mänskligt perspektiv viktiga område. Allt är inte vad det ser ut att vara förmodligen.

Nu vill förstås alla få fram en slags konflikt i moderatleden på grund av att Fredrik Reinfeldt uttryckt något annat än vad Billström först gjorde. Jag tror att det är onödigt att oroa sig. Det kommer att ordna sig. Det är ju innehållet i frågans om är viktig.

Merit Wager har genom sitt förlag gett ut två viktiga böcker om ämnet - kanske kan vara ett bra studiematerial för gruppen som ska se över migrationsproblemet och för den som vill få mer kunskap rent allmänt. Alla stenar bör vändas på nu när chansen ges.

Den ena boken heter - En flykting korsar ditt spår
" boken En flykting korsar ditt spårberättar Zulmay Afzali om livet som son till en far som stupade i tjänsten som polis, innan sonen var född, och en änka och ensamstående mor. Om livet först i Afghanistan, sedan i Pakistan och därefter åter i Afghanistan. Om en väg via ambitiösa studier till viktiga poster i den afghanska regeringen. Om omöjlig kärlek, om första mötet med västerlänningar och om 9/11 ur en 19-årig afghans perspektiv. Om hederlighet och om motsatsen; om beskjutning och förgiftning. Och om flykten till Sverige och ett nytt liv som börjar från noll i ett helt annorlunda land med ett nytt språk och nya förutsättningar. Och om förvåningen över den svenska rädslan att stöta sig med invandrare från utomeuropeiska länder."

De andra boken heter - Inte svart eller vitt utan svart och vitt som Merit Wager sammanställt
"I boken avslöjar tjänstemän på Migrationsverket (miggor) okända detaljer om asylhanteringen.
Många har läst, sett och hört historierna om hur cyniska tjänstemän på Migrationsverket till exempel har ätit tårta och skålat i champagne när de lyckats avvisa asylsökande. I verkligheten är det inte fullt så svart. Och inte heller helt vitt. Det är svart och vitt. Samtidigt.
Förutom handläggare och beslutsfattare på Migrationsverket kommer också socialsekreterare, personal vid hem för ensamkommande asylsökande minderåriga och personal vid svenska ambassader ute i världen till tals i boken.
Det som är jobbigt och obehagligt försvinner inte för att man låtsas att det inte finns.
Miggornas berättelser sträcker sig från 2008 till och med 2011. Efter presentationen av för- och efterordsskribenterna samt information om formgivaren, finns ett antal citat ur boken."

Mummelförlaget hittar du här

Integrations- och migrationspolitiken från M

SvD

ExpSvDDNGP, SVT, 6M

Bloggar: Hans Lilla Gröna, SvenTycker,  Martin Moberg, Johannes C, Essbeck, dagens arena

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

Inga kommentarer: