onsdag 15 maj 2013

Rektorerna behöver handlingsutrymme...

Rektorernas ställning bör stärkas menar Tomas Tobé (M) och Eva-Lis Sirén (Lärarförbundet) som skrivit en artikel i DN om detta. Det handlar om handlingsutrymmet och möjligheten att agera snabbt och kraftfullt när det behövs. När barn i skolan behöver särskilt stöd så är det många gånger allt för krångligt att få till detta. Beslutsvägarna är långa. Barnen som behöver stöd får vänta för länge. Det självklara borde vara att stöd sätts in direkt utan att det ska passera utbildningsnämnder och ekonomiavdelningar i kommunen. Instanser där det ofta stannar upp för att hänsyn till andra variabler ska tas. Det är naturligtvis förödande för den unge som behöver stöd i skolan att väntan ska bli lång på grund av byråkratiska procedurer.

Det är bra att moderaterna och Lärarförbundet tar upp denna självklarhet - att barn i behov ska få det utan dröjsmål. Det är fullständigt självklart att rektorer ska kunna arbeta självständigt för att förbättra för eleverna på den egna skolan.

Många gånger har vi suttit i utbildningsnämnden och diskuterat frågor som borde lösts på annan nivå. Det är inte så att utbildningnämnden själv alltid har möjlighet att fatta beslut om olika skaer ty det ska även inom kommunen hanteras genom olika instanser. Det begripe vem som helst att det tar tid, alldeles för lång tid. Så att delegera inte bara ansvar utan också befogenheter till rektorerna är en självklarhet för att verksamheterna ska fungera. För barnens skull om inte annat.

Inga kommentarer: