måndag 25 november 2013

Skolprestation främsta skyddsfaktorn för socialt utsatta barn...

G Ä S T S K R I B E N T E N...


Skolprestation främsta skyddsfaktorn för socialt utsatta barn...

Elin, 12 år, kommer från en trasig familj. Hon vill plugga och sköta sig, men det är svårt i hennes familj. Hon mår dåligt då hon lever med sin mamma som har problem med både missbruk och ekonomin. 
Här kan Stockholm stad gå in och hjälpa Elin. Hittills har hon kunnat erbjudas en kontaktfamilj/kontaktperson som kan hjälpa henne i tillvaron. Detta är en biståndsbedömd insats som har kunnat beviljas sedan en lång tid tillbaka för att stödja socialt utsatta barn och deras familjer.
 
Socialnämnden i Stockholms stad beslutade i höst att satsningar kommer att göras på att utveckla insatsen. Utvecklingsprojektet bygger på en uppmärksammad studie av professor Bo Vinnerljung vid Stockholms Universitet, där resultatet visade att insatsen med kontaktperson/kontaktfamilj inte gjorde någon skillnad för barnen och deras familjer. Det hade man länge hade tagit för givet. Det visade sig istället att det var skolprestationen som var det största skyddet för barn i socialt utsatt miljö. 
Det är således barnets skolprestation som förebygger långsiktig marginalisering och utanförskap. Nu kommer Stockholm stad under 2014 pröva en modell där insatsen kontaktperson/kontaktfamilj kommer att erbjudas med skolstöd - en välkommen och viktig insats som görs för de mest utsatta barnen. Och kanske barn som Elin ovan kan få en skjuts framåt i livet med en fokusering mot skolprestation.
 
Tack för en viktig satsning, Socialnämnden i Stockholm stad!
 

Monika Lozancic (M)


Anne-Christine Carlberg (M)

Inga kommentarer: