onsdag 28 maj 2008

Här ser man...

Kostar det så kostar det. Ska a-kassan återställas som utlovat av socialdemokraterna så kan flera LO-medlemmar få högre avgift vad det verkar. LO vill nämligen slå ihop alla fackförbunds a-kassor till en. Det är orättvist att det är dyrare för vissa grupperän för andra menar Wanja Lundby Wedin.

Men om det införs en solidariskt finansierad blir det i ställetdyrare för dem som det är billigare för idag. Är ni med? Blir det någon skillnad mer än att kostnaderna förflyttas och det blir dyrare för den som det var billigare för tidigare. Det är det där ordet solidarisk förstås som ska få alla att känna skuld och gemenskap.

Det är väl väldigt märkligt det här att man ska ta från den som av någon anledning lyckas lite bättre. Så att alla får det lika dåligt ungefär. Jag menar inte att arbetsmarknadsministerns idéer om en gemensam a-kassa heller är toppen, med en obligatorisk ökning av uttaget kring cirka 5000 kronor om året. Vare sig man vill vara med i facket eller inte.

Men nu gör LO läs (s) samma sak egentligen. Med undantaget att man lovar en återgång till de gamla procentsatserna för den som blir arbetslös. Kulturbloggen ger sina synpunkter här.

(Aftonbladet)

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

2 kommentarer:

Grottolle sa...

Och varför skulle avgiften bli högre för någon? Som det är nu så använder man ca 70% av A-kassan till olika skattesänkningar. Du glömmer dom 4% av arbetsgivaravgiften som arbetstagarna avstod från förut till A-kasserna och som nu använs till skattesänkningar och bidrag till dom rika som Alliansen värnar om.

Anonym sa...

Solidariteten gäller bara när det gäller betalningen, inte ersättningen. Då ska den som har högst lön få ut mest ...

Tankefelet, både från regeringen och LO, ligger i att allt ska vara som förut eller ungefär som förut. Dessutom har de en massa annat underförstått ...

Egentligen är A-kassan överfinansierad. Egenavgifterna plus de ca 5 %-enheter av arbetsgivaravgifterna som är "öronmärkta" till finansiering, snarare motiverade, av A-kassan är rejält högre än kostnaderna för A-kassan.

Så.
Avskaffa A-kassan och inför en arbetslöshetsförsäkring.

1. Sänk arbetsgivaravgifterna med de ca 5 % -en. Lönerna räknas upp med motsvarande.
2. Företagen betalar arbetslöshetsförsäkringen (som del av lönen).
3. Alla anställda omfattas enligt lag. Frivilligt för egenföretagare att teckna försäkring.
4. Lagen ska ange miniminivå, t ex 50 % ersättning från arbetslöshetsdag 21 (≈ vecka 5). Nivåer däröver är frivilliga, och valbara (X % från dag Y)
5. Den anställde bestämmer själv vilken nivå hen vill ha: miniminivån eller mer. Kostnaden för ett större utfall blir naturligtvis högre än för miniminivån.
6. Kostnaden för försäkringen dras från lönen av företaget och betalas till försäkringsinstitutet, inkl arbetsgivaravgifter.
7. Vid utbetalning dras skatt och betalas arbetsgivaravgifter som vid en vanlig lön.
8. Lagen ska också ange att sociala myndigheter schablonmässigt ska räkna med att man har 80 % från dag 6 (≈1 veckas karens).

Sedan är det som en vanlig försäkring, och jag vet vad som gäller. Klåfingriga politiker, oavsett kulör, kan inte fiffla med min försäkring. För utöver vad som sägs om vad lagen bör innehålla lägger sig staten inte i.
#4 är ett sätt för samhället att se till att alla har ett grundskydd, men sedan får jag själv ta ställning till hur stort skydd jag vill utöver det minimala, hur stort ansvar jag själv vill ta. Mina behov ser olika ut över livet.
#7 ser till att jag verkligen har ansvaret.

För samhället är vinsten att det ger stabilare statsfinanser. Visserligen är intäkterna lägre i goda tider, men utgifterna blir lägre under sämre. Med skatt & arbetsgivaravgifter på utbetalningar från försäkringen (#7) blir inte påverkan på intäkterna så stor heller i dåliga tider som nu.

Ytterligare en sak är att försäkringen blir ”försäkringsmässig”. Precis som att hemförsäkringen eller trafikförsäkringen kostar olika beroende av skaderisken kommer avgiften till en riktig arbetslöshetsförsäkring att bli beroende av risken för arbetslöshet.
Vill företag ha möjligheten att låta folk gå ned på deltid och ”stämpla upp” blir avgiften högre, men det får företaget stå för.

Det var långt// el persson