söndag 12 oktober 2008

Oj oj oj - det sitter långt inne med homoäktenskap...

Ja egentligen så är det bara kd som är emot homoäktenskap. Samtliga andra partier är för. Det är verkligen ett modernt sätt att se på människan och följa med utvecklingen. Bara för att samhällskonstruktionen av en familj är man och kvinna så behöver inte det betyda att det ska fortsätta att vara så. Idag vet man mycket mer om hur människan är skapt och att det enbart är som det var förr gäller inte längre. Det finns anledning att fundera kring det här frågorna. Det är inte fel på kärnfamiljen, men inte på andra konstelltioner heller.

Förvisso försökte nu Maria W att sätta dit alliansen på den här frågan eftersom det bara är ett parti som är emot, alltså kd. Fredrik Reinfeldt liksom Maud Olofsson uttryckte behovet av att dämpa tonläget eftersomd et här verkligen är en kontroversiell och känslig fråga och att de är övertygade om att komma överens.

Stora diskussioner överallt

Jag är själv förtroendevald inom kyrkan och vet vilka diskussioner som pågår där. Det är verkligen flera läger. Nu är kyrkan friställd från staten och behöver inte bedriva myndighetsutövning längre. Därför kanske man också skulle kunna avsäga sig vigselrätten och därmed dela upp "Äktenskapet" eller vad unionen mellan två människor ska kallas. Kyrkan kan då få stå fast vid sin tradition och bestämma själva hur man vill att det ska vara. För även inom kyrkan pågår dessa diskussioner högljutt och det vore väl lyckligast om ingen präst skulle behöva bedriva verksamhet mot sin egen övertygelse. Ingen blir ju lycklig på det sättet, vare sig den som är för eller den som är emot.

Jag har en känsla av att regeringen lär komma överens även i den här frågan.

Inga kommentarer: