fredag 21 maj 2010

Vad får man för pengarna när nya Karolinska byggs...

Jag har funnit fakta här och laddar in pressmeddelandet från Landstinget nedan. Man måste se helheten, det är inte bara ett hus man satsar i nu utan en hel funktion och det handlar om 30-35 år som pengarna ska fördelas på. Att det bara var en aktör som fanns med kan man ha synpunkter på, men fler var dock inbjudna och få kunde tydligen klara av projektet. Det är viktigt att det blir klart också och att man vet vad det kommer att kosta i framtiden. Catharina Elmsäter-Svärdh förklarar sina tankar på Brännpunkt och säger bl.a

"Det är viktigt att skilja på kostnaderna för projektbolaget och kostnaderna för landstinget (skattebetalarna). Risken för fördyringar bärs av projekt- bolaget, inte av skattebetalarna. Vad projektbolagets egen slutnota för bygget blir, vet vi först om fem år när bygget står klart. Därför kan ingen idag säga hur mycket eller lite projektbolaget kommer att tjäna (eller förlora) på byggprojektet. Däremot vet landstinget hur mycket vi kommer att betala i hyra i framtiden."

Pressmeddelandet nedan ger läsaren möjlighet att själv bedöma. Debatten är för närvarande inriktad på de tacksamma valargumenten -. fusk, slöseri, maktfullkomlighet, blåsning, felaktigheter osv. Det är trist men typiskt och inte så seriöst egentligen.

Pressinformation 2010-05-20


Detta kostar Nya Karolinska Solna för landstinget

Nya Karolinska Solna handlas upp som en funktionsupphandling i offentlig-privat samverkan, OPS. Det innebär att landstinget betalar ett årligt vederlag (hyra) för en komplett driftsatt sjukhusanläggning från det att byggnaden är klar.

OPS innebär att landstinget får ett fast pris för både bygget och driften under 30 år. Alternativet, en traditionell upphandling, innebär i praktiken att bygga på löpande räkning. Den stora fördelen för landstinget är att i förväg veta exakt vad NKS-projektet kommer att kosta under hela avtalstiden, 30 år.

Vederlaget täcker in byggkostnad, underhåll, förvaltning, servicetjänster samt reinvesteringar i anläggningen. Vederlaget täcker också in projektbolagets finansieringskostnader (ränta, avkastning på kapital och amorteringar). Här inkluderas också kostnader för den risk som långivarna och aktieägarna bär i projektet.

Vederlaget blir knappt 2 miljarder kr per år från 2018 när vederlaget börjar gälla fullt ut (i 2018 års penningvärde). Av detta är ca 25 % eller 500 miljoner kr (2018) amorteringar.

Om inte OPS-bolaget levererar tjänster med den kvalitet som är avtalad, så sänks ersättningen i vederlaget.

Utöver det årliga vederlaget tillkommer inbetalningar på 7,5 miljarder kronor uppdelat på tre betalningstillfällen efter färdigställandet av en byggfas, 2014 (1,5 mdr), 2015 (1,4 mdr) och 2017 (4,6 mdr). (se tabeller nästa sida)Summan av alla inbetalningar (ovan) under 30 år för amortering, finansiering, drift och service blir ca 60 miljarder kr i det aktuella årets penningvärde, eller 28-30 miljarder kr i s k nuvärde.

Landstingets vederlag innefattar en riskpremie på ca 30-35 %, och OPS-bolaget står för riskerna för fördyring, försening och bristande funktion under avtalstiden.

Riskpremien är satt utifrån hur stora riskerna bedöms vara i NKS-projektet. NKS är både ett mycket stort och komplext byggprojekt som byggs på ett mycket begränsat område och intill sjukvårdsverksamheter och intill flera andra stora byggprojekt. Det ska också byggas på kort tid och måste vara klart på utsatt tid.

Kostnader för OPS-konsortiet

OPS-konsortiets byggkostnad är 14,5 miljarder kronor (2010 års penningvärde). I denna budgeterade byggkostnad ingår arkitektur, teknisk projektering, alla byggkostnader (t ex personal, material, transporter, byggutrustning, energi etc), oförutsedda kostnader, administration och vinst (i ett genomsnittligt penningvärde under byggtiden). Konsortiets finansiella kostnader (räntor mm) ligger utanför de 14,5 miljarderna.

Konsortiets finansiering har skett i en särskild upphandling på öppna marknaden. En stor del finansieras av de publika bankerna Europeiska Investeringsbanken, Nordiska Investeringsbanken och Svensk Exportkredit.

Konsortiet kan senare – på eget eller på landstingets initiativ – omförhandla eller lägga om lånen (refinansiera) med syfte att sänka räntemarginalerna. Vinsten av detta tillfaller landstinget till 90% i form av sänkt vederlag.

Drift- och servicetjänster

Projektbolaget kommer att ansvara för tekniska förvaltningstjänster och servicetjänster i NKS under hela avtalstiden, 30 år (inkl ca 5 års byggtid). Tjänsternas sammantagna del av det årliga vederlaget är ca 300 miljoner kr per år i 2010 års penningvärde.

I de tekniska förvaltningstjänsterna ingår tillsyn, skötsel och underhåll av utemiljöer, byggnad utvändigt och invändigt, vatten och avlopp, el, tele, data, transportsystem, styr- och övervakningssystem, skadedjur, parkeringsbevakning.

I servicetjänsterna (mjuka FM-tjänster) ingår post- och godshantering, distribution av patientmåltider, varuförsörjning, flyttning, avfallshantering, textilhantering, lokalvård, restauranger och caféer, reception, konferensservice, bevakning, patienthotell, och helpdesk.

Servicetjänsterna kan av både landstinget och projektbolaget marknadstestas, dvs konkurrensutsättas på den öppna marknaden, vart femte år med start 2022. Tjänsten lokalvård kommer att marknadstestas genom en särskild upphandling 2014 inför öppnandet av NKS.

************
(intressant)
 
Bloggdiskussion:
 
Jag inser att jag vid användandet av ordet detalj i det här sammanhanget kommer att få äta upp det. Ha det så kul hörrni. Jag vet vad jag menade. Även detaljer kan enskilt vara stora men förblir dock detaljer om man sätter in dem i större sammanhang och det vet ju ni också ;-).   Nej Johan - jag är inte tyst. Sällan. Peter Andersson med rätt att tycka  skriver om debattsidornas krig. Ja tacka för det nu är det valrörelse och (S) måste göra ALLT för att motarbeta sina motståndare.  De drar sig inte ens för att kalla sjukhusbygget för att blåsa skattebetalare. Min korta spontana undran här blir då hur det kan komma sig att kostnaderna för landstinget under de (S)-styrda åren ökade med enorma summor som man inte vad det verkar fick ut ett smack av. Ingen vet tydligen heller var pengarna tog vägen. Inget blev bättre. Är det inte blåsning så säg? Så slöserisnacket låter illa. För NKS finns i alla fall pengarna redovisade och det handlar om fasta kostnader. Alltid rött alltid rätt - jaja. Smaken är delad här. Till och med till Vimmerby verkar problemen komma om man är socialdemokrat. Martin Moberg är också (S)-indignerad.
 
 
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

8 kommentarer:

embryo sa...

Dagens DN Debatt: "Med hänsyn till ränta-på-ränta-effekter rör det sig om en blåsning på cirka 30 miljarder för perioden 2010–2040. Det handlar om grekisk bokföring i landets näst största parlament."

http://www.dn.se/debatt/nya-karolinska-den-samsta-affaren-i-landstingets-historia-1.1108827

Mary X Jensen sa...

Ingen kan veta, möjligen beräkna hur räntorna slår i en framtid. Men landstinget betalar en fast kostnad.

embryo sa...

Man kan gå på de reella kostnaderna också; ur samma artikel: "Om vi slår ihop de summor ovan som skattebetalarna i Stockholm betalar i onödan, hamnar vi på det otroliga beloppet 17 miljarder kronor."

Varför försvarar du apdyra landstingsprojekt? Allt det här innebär ju höjda skatter; det trodde jag inte moderater vurmade för.

Jag vurmar för skatter. Men då ska också pengarna användas intelligent och rättvist. När kapitalet smaskar i sig av de gemensamma medlen, då måste man trycka på larmknappen.

Doktorn! De sänker vårt fartyg!

Johan Westerholm sa...

Mary

Den "detalj" jag tycker är kanske mest graverande och som du inte vågar ta i med tång ens en gång är varför det mer heltäckande underlaget är hemligstämplat, ledamöterna belagda med munkavle trots att det endast är en (i strid mot grundtanken i LoU) som lämnat in anbud.

Du redovisar siffror som är allmänt kända men det går inte att kvalitetssäkra dessa eftersom underlaget är hemligt. På ditt partis initiativ.

Du svarar därmed inte på frågan.

mvh

Johan

Peter Strobl sa...

Mary,hela ditt inlägg är aningslöst och visar på att du inte förstår.
Vi har lagar och regler som ska följas. Lagen om offentlig upphandling är en. Vi har den för att varje skattekrona ska bli så väl utnyttjat som möjligt.
Lagen är hårt reglerad och har dessutom en offentlighetsprincip, just för att kunna värdera att en upphandling gått rätt till.
Johan påpekar ngt mycket vesäntligt och samtidigt alarmerande. Varför hemligstämplar man, mot gällande riktlinjer? Varför belägger man deltagare med munkavle?
Du gör som du brukar i din argumentation, sveper med hela handen, flyttar fokus, det är väl inte så farligt.
Det är i sammanhanget fullständigt ointressant vad som sker annorstädes. Här och nu pratar vi om Karolinska inget annat.
Om vi nu har en lag som styr den offentliga upphandlingen, så ska den följas. Till punkt och pricka.
Så frågorna staplas på hög. Du behöver inte svara på de explicita upphandlingsfrågorna, för det har du inte kompetens att göra.
Men du bör svara på om du anser att det är kotym att hemligstämpla, belägga ledamöter med munkavle, i strid mot gällande förordning.
Anser du det??

Mvh
Peter

Johan Westerholm sa...

Mary

När du skriver om (S) tid vid makten i Stockholm Län så bör du ta in i den vad de underskott baserades på.

2002 vann vi makten sist och tog över ett landsting som vägrat delta i det kommunala utjämningssystemet. Med miljardskulder och en M- dominerad landstingsstyrelse som med nöd klarade sig undan det rättsliga ansvaret.

Skall du använda historien för att legitimera dina argument, använd då hela historien, inte den selektiva.

Sedan trodde jag att just (M) var dom som var noggrannast med ekonomin vid upphandlingar. Den illusionen är nu ett minne blott med alla rökridåer och hemligstämplingar.

Som sagt, att du inte vågar ta i den frågan med tång är tråkigt. Det är en kultur som råder i politikerskrået i allmänhet och som jag i min enfald trodde vi börjat jobba bort.

Vad du inte anger sedan i det underlag du redovisar är hur beloppet skall räknas upp. Du säger en fast kostnad men i alla avtal, som det nu hemligstämplade, finns en uppräkningskoefficient som skall justera för KPI. Den är unik för alla avtal och är ytterligare en inte oväsentlig detalj.

Vad är det Mark Klamberg brukar säga? "Djävulen sitter i detaljerna....."

mvh

Johan

Mary X Jensen sa...

Peter du har rätt jag har inte totalkompetens att besvara alla explicita frågor. Men i likhet med många andra debattörer så ger jag min bild av hur jag uppfattar saken. Det kan anses vara aningslöst Johan, om man vill det. Själv ser jag det som ett inlägg i debatten. Att se saken ur olika vinklar är OK.

När vi kommer till upphandlinge så var det bara en aktör som svarade på anbudet, eller hur?

Varför det hela skulle hemlighållas begriper jag inte. Har ingen aning om hur man tänkte där. Jag tycker att det är konstigt.

Johan Westerholm sa...

Mary

Det är mer än en hund begravd här. Se länken

http://heleneblogg.blogspot.com/2010/05/nya-karolinska.html

Det blir inte bättre, det blir värre.

mvh

Johan