onsdag 21 september 2011

Rökförbud på arbetstid...

Diskussionen kring en rökfri arbetstid pågår på många ställen numera. I min egen kommun Österåker och även i Kent Perssons Örebro. Som moderater är vi tämligen överens han och jag. Rökning är inte bra, men förbud gillar vi inte. I Örebro kör (S) över facken. I Österåker är det borgerlig ledning och där klubbades rökförbudet igenom. Så det handlar inte så mycket om politisk grund.

Den här frågan är av principiell betydelse på flera plan. Kanske mest för att den bygger på en slags populism. Ett dekret går ut från Folkhälsoinstitutet passerar via SKL och så blir det en sanning och ett politiskt beslut utan egentlig eftertanke. Den har inte så mycket med partipolitik att göra vad det verkar. I vissa kommuner har de borgerliga röstat emot och i andra har de röstat med och vice versa. Det är så lätt att ramla in i fördomarnas verklighet utan att tänka efter. Alkoholens skadeverkningar är betydligt svårare och mer kostsamma än de som orsakas av rökning, exempelvis.  Det är bara att googla på det så får man veta mer exakt.

Jag skrev med anledning av detta en insändare till vår lokaltidning Mitt i Södra Roslagen.

" Beslutet mot rökning kränker integriteten

Svar på insändaren "rökning på arbetstid är obehagligt och omodern" den 6:e september (en moderat opponerar sig mot min syn på saken)

Min partikollega går till attack mot mig personligen för att jag har ifrågasatt den policy om rökförbud under arbetstid för kommunanaställda osm Österåkers kommunfullmäktige klubbade igenom vid förra sammanträdet.

Jag blev förvånad. För mig handlar detta om att göra intrång i människors personliga integritet. Det innebär inte att det är okej att folk står och bolmar hela dagarna på arbetsplatserna. Det gör de nämligen inte idag heller, ty arbetsplatserna är redan rökfria.

Efter att Michaela Fletcher Sjöman (M) försäkrat hela fullmäktige om att man inte kommer att göra kontroller i hemmen eller i privata bilar som används i tjänsten och inte heller tänker genomföra sanktioner mot den som bryter mot policyn så var jag nöjd och röstade med för sakens skull.

Den här policyn får ingen praktisk betydelse. Att gå emot det egna partiet kändes därför onödigt efter denna försäkran från ledande poltiiker.

I dessa moderna tider när arbetstider blir mer flytande och detta uppmuntras så kan man inte använda arbetstid som variabel i detta sammanhang. Vi lever inte i industrisamhället längre då man var fjättrad vid sin arbetsplats. Stämpelklockorna är borta och vi jobbar mot mål. Därför kan man inte längre utan definition använda arbetstid som variabel. Att däremot ha röfria arbetsplatser är väl idag självklarhet och det gäller som sagt redan.

Jag röker inte själv - men jag värnar om människors rätt att få bestämma hur de vill leva. Doften av vitlök, hårspej och alkohol kan också vara besvärande.

För mig är moderat politik att fatta beslut som underlättar för den enskilde att bestämma över sitt eget liv. Jag tror mer på hjälp än på förbud.

Mary X Jensen
som har bloggen
MinaModerataKarameller "
******************

Jag tror som Kent Persson att man ska lita på att människor gör så gott de kan för att inte störa andra med sitt rökande. Snarare är det viktigt att de får hjälp att sluta röka om de vill det. Det är inte lätt att sluta för den som väl är fast och alla vill inte. Det är mycket annat som inte är bra som vi gör och vi kan inte bara förbjuda allt. Vad gäller rökningen så är den begränsad redan på så många ställen.

Det är inte heller helt OK att peka ut en viss grupp bland andra som blir resultatet av den här typen av policybeslut. Det blir diskriminering.

Jag tipsar lite om rökavvänjning här


Gärna en rökfri arbetsplats men hemma bestämmer jag... skrev jag och fick som sagt en del kritik för detta, och skrev sedan om vådan att ifrågasätta beslut . Jag tycker dock att det är viktigt att inte bara slinka med. Är särskilt glad för att få Kents syn på saken, för då är jag inte ensam moderat i denna fråga. Tack Kent. Det är viktigt att ifrågasätta och tanken måste få vara fri.

Så den här frågan handlar inte alls om rökning för mig utan om hur långt politiken ska lägga sig i människors enskilda val. Integriteten är viktig. Hälsan också, men den kan man lösa utan förbud.

NA och SR

Läs även andra bloggares åsikter om , , ,

2 kommentarer:

Mikael Kramer sa...

Mattias Svenssons "Glädjedödarna - en bok om förmynderi" borde vara obligatorisk läsning för politiker.

Mary X Jensen sa...

Tack för tipset...